Community Abonneren
×

Project Dappere Patiënt: maak de zorg in de laatste levensfase bespreekbaar

In het verlengde van het initiatief Dappere Dokters is in Amsterdam het project Dappere Patiënt ontstaan met het laatste-levensfasegesprek als doel.

Lonneke Ketelaar, kaderarts ouderen- zorg en huisarts in gezondheidscentrum Diemen Zuid

In het verlengde van het initiatief Dappere Dokters is in Amsterdam het project Dappere Patiënt ontstaan. Het doel: huisartsen en patiënten met elkaar in contact brengen om het laatste-levensfasegesprek aan te gaan. Inmiddels worden al ideeën ontwikkeld om het project een vervolg te geven. ‘Ouderen blijken een grote behoefte te hebben om hierover te spreken’, zegt huisarts Lonneke Ketelaar.

Dappere Dokters is een initiatief van Bart Meijman, oud-voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, oud-minister van VWS Ab Klink en AMC-bestuursvoorzitter Marcel Levi. De achterliggende gedachte is overbodige behandelingen tegen te gaan, door met de patiënt het gesprek aan te gaan over optimale in plaats van maximale zorg. ‘Het initiatief krijgt in Amsterdam echt breed aandacht’, vertelt Riet Kemp van ROS 1steLijn Amsterdam. ‘We organiseren hier ieder jaar een Dappere Dokters-bijeenkomst, waarbij ook een prijs wordt uitgereikt aan de dappere dokter van het jaar. In 2013 was de winnaar cardioloog Ab Bakx van het BovenIJ Ziekenhuis, die zich hard maakt voor het zoveel mogelijk in de eerste lijn behandelen van patiënten met cardiovasculair risico. Hij durft dus hierover het gesprek aan te gaan met patiënten en met huisartsen, maar durft ook kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken. Vorig jaar won longarts Wanda de Kanter, voor haar niet aflatende werk tegen de rooklobby.’

Alleen: dappere dokters hebben ook dappere patiënten nodig om het gesprek over optimale zorg mee te voeren. ‘Bij de organisatie van de jaarlijkse Dappere Dokters-bijeenkomst in Amsterdam was een van de onderwerpen ouderenzorg’, vertelt Kemp. ‘Hier ontstond het idee om een keer stil te staan bij het onderwerp het laatste-levensfasegesprek.’

Niet iedere huisarts vindt het makkelijk om dit gesprek met de patiënt aan te gaan, stelt Lonneke Ketelaar, huisarts in gezondheidscentrum Diemen Zuid. ‘Zelf ben ik kaderarts ouderenzorg, dus voor mij is het vrij normaal om het wel te doen, maar vaak voelen huisartsen toch schroom om de laatste levensfase ter sprake te brengen. Ze hebben dan toch het gevoel dat ze feitelijk tegen een patiënt zeggen dat die niet meer zo lang zal leven. Dat moet je zorgvuldig ter sprake brengen en je moet goed nadenken over de vraag wat het juiste moment is om dit aan te kaarten.