Community Abonneren
×

Symposium over big data in lokaal gezondheidszorgbeleid

Welke mogelijkheden biedt Nivel Zorgregistraties als informatiebron? Een symposium over big data.

Lokaal gezondheidszorgbeleid is steeds meer een zaak van zowel gemeenten als van eerstelijns voorzieningen. Om dat beleid te voeden is informatie nodig. Eén van de mogelijke informatiebronnen is NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, een landelijk representatieve onderzoeksinfrastructuur, met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van eerstelijns voorzieningen. In het middagsymposium over big data dat 21 maart 2016 plaatsvindt, staat de vraag centraal welke mogelijkheden NIVEL Zorgregistraties biedt om in de benodigde informatie te voorzien. Noteer de datum alvast in de agenda!

NIVEL Zorgregistraties kan ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van effecten van het veranderde zorgstelsel in Nederland. Deze middag willen wij van u horen wat de informatiebehoefte van bestuurders en beleidsmakers is om het lokale zorgbeleid en -uitvoering te kunnen ondersteunen. NIVEL Zorgregistraties zal laten zien wat wij te bieden hebben om veranderingen binnen de zorg te beschrijven, verklaren en monitoren, waarmee beleid getoetst en aangepast kan worden. De middag zal daarom een interactief karakter hebben waarbij aanbod en behoefte aan informatie elkaar afwisselen.

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn verzamelt op continue basis routinematig in elektronische patiëntendossiers vastgelegde gegevens in eerstelijns zorgvoorzieningen: huisartspraktijken, organisaties van huisartsenposten, fysiotherapiepraktijken, oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken, eerstelijns psychologen en apotheken. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden gegevens die koppelbaar zijn aan weer andere zorggegevens. De dataverzameling omvat onder meer gegevens van ruim vijfhonderd huisartsenpraktijken, met een totale populatie van ongeveer 1,6 miljoen individuen.