Community Abonneren
×

Longfonds roept zorgverzekeraars tot de orde: “Stoppen met wisselen van longmedicatie”

Stop met wisselen van longmedicatie! Hendrien Witte van het Longfonds roept zorgverzekeraars tot de orde.

Man gebruikt astma-inhalator

Longpatiënten krijgen van de apotheker te vaak een ander medicijn dan voorgeschreven. Bijna de helft van de patiënten ervaart dan klachten. Aldus het Longfonds, dat zorgverzekeraars oproept om te stoppen met financiële prikkels waardoor apothekers zouden kiezen voor aflevering van de goedkoopste variant. Directeur Hendrien Witte gaat met alle betrokkenen om tafel.

Schokkend en onacceptabel, zo reageert Hendrien Witte, directeur patiëntenvereniging bij het Longfonds op het onderzoek van het NIVEL naar de effecten van het wisselen van medicijnen voor mensen met een longziekte (astma/COPD). Eind september werd dit gepubliceerd.

Van de 1 miljoen longpatiënten gebruiken 800.000 dagelijks longmedicatie. Daarvan wisselt 28 procent van medicatie. In het merendeel van de gevallen, 21 procent, gebeurt dat door de apotheek. Bijna de helft daarvan, 1 op de 10 longpatiënten, ervaart hierdoor matige tot ernstige klachten die niet nodig waren geweest. Bovendien weet de meerderheid niet waaróm ze een ander medicijn meekrijgt. Financiële motieven als inkoopafspraken met apothekers en het preferentiebeleid zijn vaak de aanleiding van het switchen, stelt het Longfonds.
“Patiënten moeten de medicatie krijgen die het beste past. Als de voorschrijver bepaalde medicatie voorschrijft, moet de patiënt ervan uit kunnen gaan dat de apotheker die aflevert. Wisselen kan alleen in overleg met de arts en op medische gronden. Elke andere afweging is ontoelaatbaar”, vindt Witte.

Grote gevolgen

Voor de patiënt kunnen de gevolgen groot zijn. “Inhaleren van longmedicijnen luistert nauw: met een andere inhalator is een fout snel gemaakt en dan krijg je je medicijn niet goed binnen. Bijna de helft van de mensen ervaart klachten als de apotheker iets anders meegeeft. 17 procent ervaart bijwerkingen, praktische problemen met inhaleren en minder controle over de longziekte.”

In gesprek

Het Longfonds neemt het initiatief voor een oplossing. “We willen dat patiënten meer weten over inhalatiemediatie. In een nieuw stappenplan staat duidelijk wat patiënten kunnen doen als ze worden geconfronteerd met andere medicatie. Patiënten moeten weten dat het volgens het Longfonds in principe niet is toegestaan om zonder overleg met de patiënt en arts een ander middel te leveren dan is voorgeschreven. Ook sporen we patiënten aan om met hun behandelaar in gesprek te gaan over de ongewenste wisseling. En er is een meldpunt voor klachten:” De problematiek is complex. “Daarom gaan we in gesprek met betrokkenen als apothekers, huisartsen, longartsen, longverpleegkundigen en zorgverzekeraars om samen tot een oplossing te komen.”