Community Abonneren
×

Blauwe Zorg in de wijk

Blauwe Zorg: gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken samen aan innovatieve wijkzorg in Maastricht.

De gemeentelijke decentralisaties zijn een speerpunt van ontwikkeling vanuit de proeftuin Blauwe Zorg. In samenwerking met ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente Maastricht, Huis voor de Zorg en coöperatie VGZ is een experiment opgezet om tot andere wijkzorg te komen. Onder het motto Blauwe Zorg in de wijk krijgt de innovatieve aanpak de komende jaren vorm in vier Maastrichtse wijken. Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO, beschrijft de aanpak. 

Vanuit ZIO zijn we gestart met een reeks interviews met verschillende stakeholders uit de regio. Van financiers, uitvoeringsorganisaties en professionals tot burgers zelf. Uit de interviews komt een aantal knelpunten bovendrijven.

1. Schotten in financiering

Als we een foto maken van de huidige situatie, dan constateren we in Maastricht wat we waarschijnlijk in bijna heel Nederland zouden constateren. Namelijk dat de schotten in de financiering – bijvoorbeeld tussen Zorgverzekeringswet (Zvw) financiering en gemeentelijke financiering – de zorg- en diensterlening in de weg staan. 

2. Slecht afgestemde zorg

In complexe situaties (een gezin met meer problemen) zien we dat er laag na laag aan hulpverlening is en dat deze slecht zijn afgestemd. Dit leidt niet alleen tot verspilling van middelen, maar staat ook effectieve hulpverlening in de weg: met welk van de verschillende behandelplannen moet het gezin nu aan de slag? En hoe wordt afgestemd?

3. Positieve gezondheid

Het concept van positieve gezondheid, geïntroduceerd door arts en onderzoeker Machteld Huber, stelt functioneren centraal en gaat uit van veerkracht. Dit biedt een perspectief dat lonkend is. Positieve gezondheid biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen. Het vraagt echter wel een cultuuromslag. 

Blauwe Zorg in de wijk

Vanuit de proeftuin Blauwe Zorg willen we de genoemde knelpunten in vier (achterstands)buurten in Maastricht op een innovatieve manier proberen te verbeteren. Deze ‘wijkpilot’ betreft ongeveer 15.000 inwoners. De wijkpilot bestaat uit twee pijlers:
– het definiëren van de mogelijke hulpvraag vanuit het concept van positieve gezondheid;
– de burger aan zet.