Community Abonneren
×

Diagnostische centra werken aan verbetering van de digitale uitwisseling van gegevens

Beperkte digitale gegevensuitwisseling hindert samenwerking eerste en tweede lijn. Diagnostische centra doen verbetersuggesties.

De beperkte digitale uitwisseling van gegevens belemmert de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in Midden-Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Raedelijn. Twee bestuurders van Eerstelijns Diagnostische Centra elders in het land herkennen de problematiek, maar geven in één adem verbetersuggesties.

“De studie van Raedelijn is mij uit het hart gegrepen. Ik omarm de resultaten en erken de urgentie.” Dat zegt Astrid van der Put. Zij is voorzitter raad van bestuur bij SHL-Groep.

Onnodige belasting

Van der Put geeft een praktijkvoorbeeld dat duidelijk maakt waar het vooral aan schort. “In de eerste lijn is vaak sprake van uitsluitingsdiagnostiek. De huisarts verzoekt ons bijvoorbeeld een echo-onderzoek te doen of bloed te analyseren om er zeker van te zijn dat de persoon op zijn spreekuur iets niet heeft. Maar af en toe vormt onze diagnostiek voor de huisarts aanleiding om een patiënt naar een medisch specialist te verwijzen, bijvoorbeeld na een röntgenfoto. Wat zien we soms gebeuren in het ziekenhuis? Onze röntgenfoto is daar weliswaar te bekijken, maar men maakt een nieuwe foto. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De patiënt wordt onnodig voor een tweede keer fysiek belast en moet voor deze overbodige foto een rekening betalen die veelal ten koste gaat van zijn eigen risico. Ik dring er daarom bij verzekeraars op aan de tweede lijn contractueel te verplichten tot gebruik van onze onderzoeksresultaten.”.

Oorverdovend stil

Thijs Veerman vormt de raad van bestuur van Star-MDC. “In grote lijnen is het onderzoeksrapport van Raedelijn herkenbaar voor het hele land”, zegt hij. “Neem onze regio. Een paar jaar geleden hebben de ziekenhuizen, Star-MDC en andere partijen uit de eerste lijn een convenant gesloten om tot goede gegevensuitwisseling te komen met regionale technische afspraken. Daarna werd het oorverdovend stil. De organisaties bleven naar elkaar kijken: wie neemt het initiatief? Er was ook argwaan: we zijn min of meer concurrenten van elkaar. Kennis is macht, dus waarom zou je data delen? Uiteindelijk zijn wij als Star-MDC met een technische oplossing gekomen die snel in te voeren is: we stellen onze eerstelijnsinformatie beschikbaar aan de tweede lijn in een viewfunctie, en dat allemaal binnen de wet- en regelgeving.”