Community Abonneren
×

De ‘waardepropositie’ van de patiëntgerichte huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk vergroot ‘waardepropositie’ door te focussen op levensfase of leefstijl.

Ninon Higham

In De Eerstelijns 1-2016 stelden Jan Erik de Wildt, Leo Kliphuis en Jan Frans Mutsaerts dat de huisarts zich moet aanpassen om niet te verdwijnen. Huisarts en adviseur praktijkvoering Ninon Higham weet wel hoe. Wees geen generalist, maar specialist. Buit je talenten uit en zorg voor een goede samenwerking om van de eerstelijnszorg een sluitend geheel te maken.

Ninon Higham streeft naar eerstelijnszorg die écht patiëntgericht is, maar spreekt tegelijkertijd in termen als ‘waardepropositie’. “Ik denk als huisarts en als ondernemer”, zegt Higham. “Patiënten zijn niet alleen patiënt, maar ook klant bij jouw praktijk. Om ze zo goed mogelijk te bedienen moet je je klantenbestand in kaart brengen. Wie zijn ze en wat willen ze? Vervolgens kun je daarop inspelen.” En erop sturen in de praktijkvoering, om écht meerwaarde voor de patiënt te creëren. “Misschien moeten we afstappen van het idee dat je als praktijk de hele bevolking kunt dienen. Stel dat je een bepaalde levensfase of levensstijl eruit kiest, dan kun je op dat gebied veel meer voor zo’n groep betekenen. Een patiënt kan dan voor een bepaalde tijd aansluiten en als zijn of haar situatie verandert weer overstappen naar een praktijk die daar beter op aansluit.”

Als voorbeeld noemt Higham de werkende generatie die op flexibele tijden bij een praktijk terechtkan, digitaal afspraken maakt, de huisarts online consulteert en eigen controles doet. Dat verschilt nogal met een praktijk die voor ouderen zorgt met een mobiel team dat tijd heeft voor huisbezoeken en goed opgeleide POH’s die een root deel van de zorg leveren. Of een praktijk die ingericht is op leefstijlprogramma’s, waar de praktijkruimte tegen de sportschool aanligt en fysiotherapeuten en sportartsen spreekuur doen. Higham: “Dat kun je toch niet allemaal vanuit één praktijk bieden? De kracht van privéklinieken ligt in het waardepropositie: service, expertise en kwaliteit afgestemd op een specifieke doelgroep. Mogelijk komt daarmee een nieuwe manier van financieren van de grond.” Higham denkt aan bedrijven die investeren of patiënten die lidmaatschapsgeld betalen. “Dan ben je niet meer volledig afhankelijk van zorgverzekeraars.”