Community Abonneren
×

In gesprek met ouderen en mantelzorgers

Leefplezier voorop bij de zorg voor kwetsbare ouderen in Oost-Groningen en Zuid-Holland.

Op verschillende plaatsen in het land slaan partijen de handen ineen om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen. In deze samenwerkingsverbanden speelt de huisartsenpraktijk doorgaans een grote rol, daarnaast zijn andere eerstelijnszorgaanbieders, gemeenten én kwetsbare ouderen zelf betrokken. In De Eerstelijns nummer 2 schetsten we de ontwikkelingen en deelden al twee regio’s hun ervaringen. In nummer 3 aandacht voor projecten in Oost-Groningen en Zuid-Holland.

Anita Tijsma en Jenine Bijker van Meander vertellen over het integraal ouderenzorgproject SamenOud. “Oost-Groningen, waarin wij actief zijn, is een gebied dat vergrijst en ontgroent en waar verhoudingsgewijs veel mensen met een lage sociaal-economische status en met leefstijlgerelateerde aandoeningen wonen. Bijna tien jaar geleden hebben we een consultatiebureau voor ouderen opgezet om een actieve rol te spelen in preventie. Het was succesvol en er was ook onderzoek aan gekoppeld, maar het was aanbodgestuurd en trok vooral leefstijlbewuste ouderen. Samen met de huisartsenpraktijken hebben we daarom gezocht naar verbetering door te werken op basis van casefinding. De kern was: verhoging van kwaliteit van leven en kostenreductie, het leefplezier staat voorop en het medische is een afgeleide. De proef was succesvol in die zin dat de betrokken patiënten een betere kwaliteit van leven kregen, maar casefinding bleek problematisch. We kwamen te laat bij heel kwetsbare ouderen, dus zochten voor het vervolg naar een model waarin we meer preventief en proactief konden werken.”

Eerstelijnsadviesconsult

Zorgorganisatie eerste lijn (ZEL) zet in op het adviesconsult ouderengeneeskunde. Medisch adviseur en huisarts Else van Krieken: “ZEL werkt met de geriatrienetwerken Nieuwe Waterweg Noord en Delft Westland Oostland samen aan de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen. In de handreiking ‘Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in DWO en NWN’ is de samenwerking tussen huisartsenzorg, specialistische zorg, wijkverpleging en partners in het sociale domein beschreven. ZEL heeft met middelen vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en zorgverzekeraar DSW een implementatietraject kunnen inrichten voor samenwerkingsverbanden die de zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen willen verbeteren. In dit kader is het eerstelijnsadviesconsult ouderengeneeskunde voor de regio Nieuwe Waterweg Noord verder uitgewerkt in concrete samenwerkingsafspraken met de VVT-instellingen Frankelandgoep, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep en ZEL.”