Community Abonneren
×

Nieuw Gezondheidscentrum De Bilt huisvest breed spectrum van zorg en welzijn

Zorg en welzijn verenigd in Gezondheidscentrum De Bilt. Huisarts en bestuurder Raf Hirsch over drijfveer en resultaat.

Al is Gezondheidscentrum De Bilt al enige tijd in gebruik, 21 maart 2016 leek een uitgelezen dag om het officieel te openen. Het centrum huisvest niet alleen het volledige spectrum van eerstelijnsdisciplines, ook de verbinding met het sociale domein is gegarandeerd. Bovendien is er een koppeling met een academisch hospice. Raf Hirsch, voorzitter van de raad van bestuur van Gezondheidscentra De Bilt, staat graag stil bij deze feestelijke mijlpaal.

Huisartsenzorg, fysiotherapie, farmacie, diëtetiek, logopedie, maatschappelijk werk, wijkverpleging en thuiszorg, psychologie/psychotherapie, GGZ-zorg, podotherapie, verloskunde, verslavingszorg, uitleen van hulpmiddelen, een sociaal team, steunpunt mantelzorg, oefentherapie Mensendieck en huidtherapie. GHC De Bilt huisvest een indrukwekkende waaier aan disciplines, beaamt Raf Hirsch. ”Het was een groeiproces dat al in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon.” Hirsch was van 1973 tot 2008 huisarts in De Bilt. In 1974 heeft hij Gezondheidscentra De Bilt opgericht, samen met collega-huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. “Als huisarts was ik er ten diepste van overtuigd dat ik mijn werk niet in mijn eentje kon doen. Dat ik andere disciplines en deskundigheden nodig had. Dat is mijn belangrijkste drijfveer. Het is voor een huisarts essentieel om samen te werken met alle zorgverleners in de eerste lijn, want bij ziekten kunnen naast lichamelijke ook psychische en sociale factoren een rol spelen.”

Creatief ondernemen

De uit 1959 daterende huishoudschool De Bunte in De Bilt bood na een ingrijpende renovatie voldoende ruimte voor alle zorgverleners. Waar haal je het geld vandaan om zo’n pand met historie zo te verbouwen dat iedereen erin past en er prettig en goed geoutilleerd kan werken? Hirsch: “Dan stuit je onontkoombaar op de schotten in de financiering. De verschillende geldstromen van de huisartsenvoorziening, de wijkverpleging, de thuiszorg en het sociale domein zaten ons danig in de weg. De oplossing: zelf investeren en zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies. Een van de credo’s van creatief ondernemen is: de kost gaat voor de baat uit. En wat zeker helpt is dat de huisartsen zelfstandige ondernemers zijn; ze zijn niet in loondienst van de stichting.”