Community Abonneren
×

Politieke agenda tot verkiezingen 2017: status quo

De Eerstelijns schetst politieke zorgagenda tot verkiezingen 2017: status quo.

Het jaar 2016 al weer even aan de gang. Tijd om wat strategische noties te maken voor de komende anderhalf jaar. Wat heeft Den Haag tot maart 2017 voor u in petto? De Eerstelijns schetst het politieke speelveld.

Het huidige kabinet Rutte 2 is in 2012 gestart. De meeste politieke voornemens op basis van het Regeerakkoord zijn uitgevoerd en moeilijke maatregelen nemen kabinetten nooit in de laatste fase. Tegelijk zijn er wel incidenten en onverwachte gebeurtenissen die om aandacht vragen. Zo werd het vluchtelingenvraagstuk in 2015 actueel.

Op 15 maart 2017 zijn er nieuwe verkiezingen. De politieke partijen beginnen met het opstellen van een verkiezingsprogramma. Interessante items worden ‘bewaard’ om politiek te kunnen scoren bij de verkiezingen. Ook het kabinet houdt zich koest. Liefst nog wat ‘cadeautjes’ uitdelen om kiezers gunstig te stemmen, aandacht voor een sterkere profilering en wat meer afstand nemen van de huidige coalitiepartner. Daarnaast heeft minister Schippers enkele hoofdlijnenakkoorden gesloten die nog doorlopen. Daarmee heeft ze ogenschijnlijk haar doel bereikt: een einde maken aan de aanzienlijke kostenstijging in de gezondheidszorg. Weliswaar door een budgetmaatregel, maar toch een prestatie van formaat. Of het een structureel resultaat is, valt te bezien. De feitelijke rekening kan in de zorg pas later worden opgemaakt in verband met de jaarrekening van ziekenhuizen en GGZ., maar tot op heden slaagt Schippers erin om de uitgavenstijging te beperken. Voor uitvoering en knelpunten verwijst ze liberaal naar de verantwoordelijke veldpartijen: zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Het ministerie probeert hooguit nog wat bij te sturen en in te zetten op favoriete thema’s als transparantie en eHealth. Schippers kan terugkijken op een succesvolle politieke carrière als minister van Volksgezondheid. Zij heeft uitvoering gegeven aan de door minister Hoogervorst geïntroduceerde (gereguleerde) marktwerking. De weg naar de positie van partijleider ligt open. Of ligt er een mooie carrière bij een zorgverzekeraar, topziekenhuis of het bedrijfsleven in het verschiet? Staatssecretaris van Rijn (1956) kan nog één kabinetsperiode mee en zijn ingezette beleid voortzetten voor hij met pensioen gaat. Maar de positie van de PvdA en die van hemzelf lijken wat minder stevig dan die van de VVD en collega Schippers.