Community Abonneren
×

Hoe hard is de datum voor het bekendmaken van gecontracteerde zorgaanbieders?

19 november ‘zachte’ deadline voor openheid over gecontracteerde zorgaanbieders door zorgverzekeraars.

‘Verzekeraars hebben nog nauwelijks contracten met ziekenhuizen. Dat zeggen ze niet tegen klanten’ en ‘Onzekerheid door gesteggel over zorgcontracten’. Twee koppen van nieuwsartikelen uit december 2015 waarin wordt gemeld dat veel zorgverzekeraars er niet in zijn geslaagd om vóór 19 november de onderhandelingen met de zorgaanbieders over overeenkomsten voor 2016 af te ronden. Gevolg: onduidelijkheid en onzekerheid voor verzekerden. Hoe hard is die datum eigenlijk?

Op grond van artikel 17 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maken zorgverzekeraars de premiegrondslag van hun zorgverzekering zes weken voor het eind van het jaar bekend. Verzekerden moeten namelijk een redelijke termijn hebben om te kunnen beslissen of zij hun huidige verzekering opzeggen en een nieuwe aangaan, of alles bij het oude willen laten. Daarvoor is niet alleen de hoogte van de premie van belang, maar ook duidelijkheid over welke zorgaanbieders door de betreffende verzekeraar zijn gecontracteerd. Verreweg de meeste verzekerden hebben een naturapolis waarbij de zorgverzekeraar bepaalt naar welke zorgaanbieder de verzekerde dient te gaan om recht te hebben op volledige vergoeding van de zorgkosten. Wanneer de verzekerde met zo’n naturapolis zich wendt tot een zorgaanbieder met wie de zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten, heeft hij in veel gevallen slechts recht op een gedeeltelijke vergoeding van zijn kosten . Niet voor niets hebben de zorgverzekeraars zélf in hun ‘actiepunten’ opgenomen dat zij jaarlijks vóór 19 november publiceren welke zorg gecontracteerd is.

Ondanks deze goede voornemens blijken veel zorgverzekeraars op 19 november niet bekend te hebben gemaakt met welke partijen zij precies een overeenkomst hebben weten te sluiten. De vraag is wat de juridische waarde van 19 november is als het gaat om bekendmaking door zorgverzekeraars van de partijen met wie zij gecontracteerd hebben? Daniël Post, werkzaam bij Eldermans|Geerts advocaten en zorgmakelaars, zocht het uit voor De Eerstelijns.

Auteur: Daniël Post, Eldermans|Geerts advocaten en zorgmakelaar