Community Abonneren
×

Handreikingen voor samenwerking in de acute zorg

Afspraken over samenwerken in de acute zorg? Handreikingen van InEen voor hap’s, ouderenzorg, GGZ en ambulancezorg.

Handreikingen voor samenwerking in de acute zorg

‘Meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg’. De titel geeft precies de essentie weer van het project dat in het najaar van 2013 begon met steun van VWS en onlangs werd afgerond. Het werd geïnitieerd door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en voortgezet door InEen. De focus lag op zorg buiten kantooruren. In dit turbulente werkveld kan samenwerken ingewikkeld zijn, maar iedereen weet dat het moet om goede kwaliteit te kunnen leveren.

Projectleider Hannie van der Hoeven vertelt hoe er vanaf 2010 samenwerkingsprojecten op gang kwamen van huisartsenposten met bijvoorbeeld ambulancediensten. “We zijn er nog lang niet, dachten we in 2013. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen, dus moeten we ook de GGZ-zorg en de ouderenzorg op elkaar afstemmen. En hoeveel thuiszorgorganisaties zijn er bijvoorbeeld wel niet? In het holst van de nacht kun je niet nog eens gaan bedenken welke je wilt bellen.”

De meeste huisartsendienstenstructuren of huisartsenposten zijn ontstaan rond de eeuwwisseling. Aanvankelijk waren de jonge organisaties sterk naar binnen gericht. Kien Smulders, bestuurslid van InEen en algemeen directeur van huisartsenpost De Gelderse Vallei, zag hoe rond 2010, toen de blik ruimer werd, de samenwerkingspartners als vanzelf in zicht kwamen. En, nog belangrijker, dat steeds duidelijker werd dat alle disciplines móéten samenwerken in de acute zorg. Anders kunnen patiënten tussen wal en schip vallen.

“Ingewikkeld?” Smulders wikt en weegt. “Ja en nee. In wezen gaat het altijd over een goede overdracht. En over vragen als: wat is je eigen deskundigheid en wat is precies de deskundigheid van je samenwerkingspartner? Hoe ver gaat jouw rol? Wat is het moment om de patiënt over te dragen? De kracht van het project is dat het duidelijk aangeeft hoe je vervolgens afspraken kunt maken. Dan moet je wel weten hoe het wettelijk in elkaar steekt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van een regio zijn. Handig, als de brancheorganisatie dat voor je op een rijtje zet en zo de weg effent.”

Verbetercyclus

Het project werd ingezet met een ronde langs alle huisartsenposten. Hoe werk je samen? En waar zou je afspraken over moeten hebben? Dat leverde een lange lijst met aandachtspunten op die de basis vormden voor drie handreikingen voor samenwerking van de huisartsenpost met de acute ouderenzorg, de GGZ en de ambulancevoorziening. “Geen blauwdruk!”, benadrukt Ella Benedictus, beleidsmedewerker acute zorg. “Een aansporing om met elkaar een verbetercyclus op te zetten die bij de ketenpartners en bij de regio past.”

Auteur: Els van Thiel