Community Abonneren
×

Highlights uit het zorginkoopbeleid 2017

Zorginkoopbeleid 2017 met een slag om de arm – De Eerstelijns analyseert.

Traditiegetrouw hebben de zorgverzekeraars voor 1 april hun zorginkoopbeleid voor 2017 bekendgemaakt. Met een slag om de arm, omdat belangrijke stuurinformatie nog ontbreekt. De Eerstelijns legde de plannen naast elkaar. Wat valt op?

Zorgverzekeraars moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor het aankomende jaar op 1 april bekendmaken. De zorgverzekeraars houden zich hier keurig aan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig. De evaluatie van het jaar 2015 moet namelijk nog grotendeels plaatsvinden. Waarom zijn verzekerden overgestapt? Wat heeft dat voor een effect op het gemiddelde profiel van de zorgkosten? Gemiddeld is zeven procent van de verzekerden geswitcht, maar hoe is dat per zorgverzekeraar? Ook zijn nog niet alle zorgkosten per deelgebied bekend. Met name die van medisch-specialistische zorg en dat is nu juist de grootste kostenpost. Daar komt nog bij dat de zorginhoudelijke resultaten pas rond deze periode beschikbaar komen in de vorm van jaarverantwoordingen van zorgaanbieders. En vervolgens zouden zorgverzekeraars nog met vertegenwoordigers uit het veld in overleg moeten gaan over de uitkomsten en het effect daarvan op het nieuwe zorginkoopbeleid. Het mag duidelijk zijn dat dit niet haalbaar is voor 1 april en dat de zorgverzekeraars hierin niets te verwijten valt.

Slagen om de arm

Logischerwijs is dit wel terug te zien in het gepresenteerde zorginkoopbeleid voor 2017. Het is algemeen en er staan nauwelijks of geen cijfers in. Een uitzondering is Menzis, die aangeeft dat in 2015 zes procent van de zorg is verschoven van de tweede naar de eerste lijn. Maar iets verderop in de stukken staat dat op het budget in de eerstelijnszorg in datzelfde jaar 16 miljoen is bespaard. Daar worden organisaties en professionals in de eerstelijnszorg niet blij van.

Verder zijn in het zorginkoopbeleid disclaimers opgenomen, onder meer vanwege mogelijke wijzigingen in de NZa-beleidsregels. Los van deze disclaimers, wordt vaak aangegeven dat het zorginkoopbeleid nog nader gespecificeerd kan worden. Soms met een concrete datum, bijvoorbeeld bij de prestatie doelmatig voorschrijven van Zilveren Kruis, waar op 1 juli 2016 een specificatie voor volgt. Dat beperkt de bruikbaarheid van dit vroeg gepubliceerde inkoopbeleid. Toch zijn er wel een aantal duidingen waar we op kunnen anticiperen. De Eerstelijns scande het zorginkoopbeleid voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, medisch-specialistische zorg, wijkverpleging en diagnostiek. Naast het voor 1 april gepresenteerde zorginkoopbeleid, zijn enkele samenhangende publicaties uit de afgelopen periode meegenomen in de analyse.

Auteur: Jan Erik de Wildt, directeur De Eerstelijns