Community Abonneren
×

Ragfijn combinatiespel tussen zorgdisciplines bij Gezondheidscentra Haarlemmermeer

Betere zorg door samenwerking georganiseerde eerste lijn in Haarlemmermeer.

Een fysiotherapeut die na verwijzing door een huisarts deze dokter erop attendeert dat de cliënt behalve lichamelijke klachten mogelijk ook psychische problemen heeft. Een apotheker die op verzoek van de huisarts meedenkt over de beste medicatie voor een patiënt. Dergelijke een-tweetjes tussen eerstelijnszorgverleners zijn staande praktijk binnen de drie gezondheidscentra in Hoofddorp-West.

“Wij stemmen veel zorg af met elkaar, wat logisch is. Toch gebeurt dit elders lang niet altijd, bijvoorbeeld omdat regelgeving of financiering afstemming in de weg staat.” Dat zegt Marijke ’t Hart. Zij vormt de Raad van Bestuur en is directeur van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Deze behelst drie eerstelijnsgezondheidscentra in Hoofddorp-Overbos, Drie Meren en Floriande – en bedient 21.000 inwoners.

Inspanningstest

‘t Hart geeft een voorbeeld van ‘een logische vorm van zorg’ die wordt gerealiseerd door de stichting. “Stel, een patiënt met longklachten komt voor controle in de huisartspraktijk bij de praktijkondersteuner. Het is nuttig om dan al te weten hoe de conditie van de patiënt is, zodat de praktijkondersteuner deze informatie direct kan meenemen in het advies tijdens het consult. Daarom vragen wij de patiënt vóór het consult een inspanningstest bij een fysiotherapeut te doen. De test geeft de patiënt inzicht in zijn conditie. De praktijkondersteuner kan de patiënt op basis van de uitslag bijvoorbeeld aanraden meer te bewegen en heeft de mogelijkheid een passend beweegprogramma aan te bieden. Het komt voor dat mensen niet zijn verzekerd voor fysiotherapeutische zorg en daarom besluiten geen inspanningstest te doen. Onze oplossing: voor deze groep bekostigen we de test uit onze GEZ-module, de geïntegreerde eerstelijnszorg-module. Dit begon vorig jaar projectmatig en behoort nu structureel tot ons aanbod. Zó groot vinden wij de meerwaarde van de inspanningstest.”

Eenduidig advies, één loket

Als een patiënt te maken heeft met meer dan één zorgverlener, is het belangrijk dat hij eenduidig advies krijgt. Dat is een essentieel uitgangspunt bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, waar huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten in dienst zijn en andere zorgverleners, zoals diëtisten, verloskundigen en maatschappelijk werkers, een ruimte huren. Bovendien is al sinds de oprichting in 1983 van het eerste gezondheidscentrum in Hoofdorp-West de filosofie dat de patiënt terechtkan bij één zorgloket. ’t Hart vertelt hoe deze uitgangspunten leiden tot allerlei vormen van samenwerking in het belang van de patiënt.

Auteur: Gerben Stolk