Community Abonneren
×

DSW weigert astma ketenzorgcontracten

Free ride voor DSW bij weigering astma ketenzorgcontracten?

Zorgverzekeraar DSW weigert contracten af te sluiten met zorggroepen of gezondheidscentra en preferente zorgverzekeraars te volgen. Waarom is dat erg en wat is eraan te doen?

De Longalliantie Nederland heeft in 2012 de Zorgstandaard Astma Volwassenen vastgesteld. Hiermee bestaat unanimiteit bij patiëntenorganisaties, wetenschappelijke organisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de inhoud en organisatie van de astmazorg in Nederland. Vrijwel alle zorgverzekeraars contracteren of experimenteren met ketenzorgcontracten vanuit segment 3 huisartsen of multidisciplinaire zorg. DSW erkent astmazorg echter niet als chronische multidisciplinaire zorg en wil deze alleen via de reguliere tarieven bekostigen. Ondanks aandringen van InEen en de CAHAG volhardt DSW tot nu toe in haar opstelling. Dat valt om meerdere redenen te betreuren.

Ten eerste is de astmapatiënt aangewezen op versnipperde zorg. Omdat de zorg niet integraal wordt ingekocht, moet de patiënt zelf alles regelen met de individuele zorgaanbieders en is de afstemming tussen deze zorgaanbieders niet gecoördineerd, zoals bij ketenzorg wel het geval is.
Ten tweede is het voor huisartsenpraktijken en zorggroepen vrijwel ondoenlijk en in ieder geval absoluut onwenselijk om in de dagelijkse praktijk bij de behandeling van astma onderscheid tussen patiënten te maken op basis van de zorgverzekering. Dit zou leiden tot het doorbreken van protocollen en routines in de dagelijkse praktijk en zelfs tot gezondheidsrisico’s. Daarom wordt deze zorg ook voor DSW-verzekerden vaak uitgevoerd op basis van de zorgstandaard, ook al wordt er niet voor betaald. Voor zorggroepen betekent dit dat DSW een free rider is ten opzichte van andere zorgverzekeraars.
Ten derde betekent dit extra bureaucratie, administratie en gedoe. DSW lijkt erop te gokken dat de meeste zorggroepen en huisartsenpraktijken het er maar bij laten zitten en heeft dan een free lunch op kosten van de andere zorgverzekeraars en/of de zorgaanbieders. Opmerkelijk voor een zorgverzekeraar die anderen graag de maat neemt.

Wat is hieraan te doen?

Auteurs Jan Erik de Wildt en Lex Geerts schetsen in hun artikel een aantal acties die zorggroepen/gezondheidscentra en huisartsenpraktijken kunnen ondernemen.

Auteurs: Jan Erik de Wildt & Lex Geerts