Community Abonneren
×

Zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus werkt

Zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, de wijk en de regio. Dat werkt in Noord-Kennemerland.

Levenskwaliteit relatief goed blijft. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Door de zorg voor deze groep te organiseren in de huisartsenpraktijk, de wijk én de regio, zo luidt het antwoord in Noord-Kennemerland.

Een huisarts bezoekt een oudere dame die vanwege een CVA een tijd in het verpleeghuis verbleef en nu weer thuis is. “Het gaat best goed met mevrouw”, denkt de dokter, “maar het kan geen kwaad de wijkverpleegkundige te vragen een oogje in het zeil te houden.” Na een paar weken vermoedt de wijkverpleegkundige dat mevrouw vereenzaamt, geen maaltijden meer bereidt, slecht ter been is en valrisico loopt. Deze wijkverpleegkundige werkt deels vanuit de huisartsenpraktijk en kan dus snel schakelen met de huisarts en de POH. Die vormen hun oordeel op basis van hun eigen indrukken, waarna voor mevrouw binnen de kortste keren fysiotherapie, ergotherapie en tafeltje dekje worden geregeld en een vrijwilliger regelmatig bij haar langsgaat om een praatje te maken.

Het is een voorbeeld van wat er in Noord-Kennemerland mogelijk is nu huisartsenzorg en wijkverpleegkunde steeds meer één as vormen. Sinds kort doen huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisatie Evean een gezamenlijke pilot met dit doel. Het is onderdeel van Ouderenzorg Noord-Kennemerland, een initiatief van Huisartsen Zorg Noord-Kennemerland (HZNK), onderdeel van Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK). HZNK-directeur Jacco Rempe en HONK-bestuurslid Rolf Boot, tevens huisarts in Bergen, vertellen erover.

Langer thuis

Rempe: “Het programma Ouderenzorg vloeit voort uit onze deelname aan het Nationaal Programma Ouderenzorg. Tussen 2010 en eind 2013 hebben we meegedaan aan een FIT-studie (Functiebehoud in Transitie, red.). De hoofdvraag: leiden proactieve interventies bij kwetsbare ouderen ertoe dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen?” Boot: “Aan het eind was er vrijwel geen verschil tussen de interventiegroep en controlegroep. Toch waren wij van mening dat we iets moesten met het thema ‘kwetsbare ouderen’. Het aantal 75-plussers in Noord-Kennemerland zal in de komende jaren met bijna tachtig procent stijgen. Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen zullen deze ouderen in toenemende mate thuis blijven wonen.” Zorgverzekeraar VGZ verschafte financiële experimenteerruimte. Rempe: “De essentie van ons programma is dat we ouderenzorg inrichten op drie niveaus: de huisartsenpraktijk, de wijk en de regio.”

Inzicht in succesvolle initiatieven

Het programma Ouderenzorg Noord-Kennemerland is één van de vier succesvolle praktijkvoorbeelden die op maandag 6 juni zijn gepresenteerd tijdens de werkconferentie ‘Zorg voor kwetsbare ouderen: wat werkt?’. De werkconferentie was een initiatief van InEen, de LHV en het NHG en werd ondersteund door de andere partijen uit het Bestuurlijk Overleg eerste lijn. Het doel: inzicht krijgen in de bestaande zorgpraktijk voor kwetsbare ouderen; de succes- en faalfactoren en benodigde ondersteuning voor verdere (door)ontwikkeling.

Auteur: Gerben Stolk