Community Abonneren
×

Samenwerken begint bij samen opleiden

Multidisciplinair samenwerken in de zorg begint met interprofessioneel leren tijdens de opleiding.

Door de toenemende complexiteit van de zorgvraag, veranderingen in de organisatie van de zorg en de groeiende behoefte aan gezamenlijke besluitvorming door zorgverleners en patiënten, wordt samenwerken steeds belangrijker in de zorg. En ingewikkelder. Om hier als professionals op een goede manier invulling aan te kunnen geven, moet er tijdens de opleiding al aandacht zijn voor goed samenwerken. Tussen disciplines en over lijnen heen.

Veranderingen in de zorg maken dat de zorgbehoefte steeds complexer wordt. Om kwalitatief goede, geïntegreerde en persoonsgerichte zorg te geven, is samenwerking tussen professionals meer dan ooit van groot belang. Die noodzaak wordt versterkt doordat het beeld van de arts-patiënt relatie verandert, waarbij er meer behoefte is aan gezamenlijke besluitvorming. Tegelijkertijd wordt in het nieuwe zorgstelsel een omslag van aanbod- naar vraaggestuurde zorg beoogd. Deze ontwikkelingen vragen om meer samenwerking met patiënten en tussen professionals. In die samenwerking is het essentieel om met en van elkaar te leren en zodoende samen kwalitatief goede zorg te bieden. Om dit zogenaamde ‘interprofessioneel werken’ goed in de vingers te krijgen, moet er al in de opleiding aandacht voor zijn.

Hackathon

Binnen verschillende opleidingen en in diverse academische centra zijn er initiatieven op het gebied van interprofessioneel leren werken. Recent is in dat kader een bijzonder project georganiseerd voor dertien studenten van verschillende (para)medische (vervolg)opleidingen, namelijk een hackathon. Hierbij wordt in een ‘marathonsessie’ van 48 uur een probleem ‘gehackt’. De hackathon was een side event van de European conference on Interprofessional Practice and Education (EIPEN) over interprofessioneel werken en opleiden, dat in 2015 in Nijmegen plaatsvond. Na een workshop over persoonlijkheidstypes zochten de studenten een oplossing voor de problematische ervaringen in de zorg die een mantelzorger met hen deelde. De oplossing presenteerden zij bij de afsluiting van het EIPEN congres. Daarvoor hadden zij twee dagen, vol met onderwijs, discussie en creativiteit.

‘Door frequent en vanaf het begin van (vervolg)opleidingen te starten met interprofessioneel leren, gaan zorgprofessionals elkaars taal begrijpen en verbetert het samenwerkingsproces. De focus komt hierdoor meer te liggen op de rol die je als professional in de interprofessionele samenwerking hebt. Dat is nodig voor een integrale benadering van de patiënt’, oordeelden de studenten na afloop.

Auteur: Sandra Aengevaeren/Marloes Heutmekers/Lia Fluit/Nynke Scherpbier-de Haan