Community Abonneren
×

De sleutel naar het sociale domein

Samenwerking wijkverpleging, georganiseerde eerstelijnszorg en welzijn: hoe gaat dat in West-Brabant?

Hoe kan de wijkverpleegkundige soepel samenwerken met de sociale wijkteams van de gemeente? Hoe wordt bijvoorbeeld snel en effectief het gewenste aanbod voor een kwetsbare oudere georganiseerd? Over goede ervaringen én verbeterpunten in West-Brabant.

“Dát kan beter”, schoot coördinerend wijkverpleegkundige Hanneke van Gorps onlangs door het hoofd toen een gemeente een keukentafelgesprek aanging met een 80-jarige man met cognitieve problemen. Zij had meneer en zijn echtgenote bezocht in het kader van het zorgprogramma ‘Kwetsbare ouderen’ en in overleg met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde waren verschillende interventies gepleegd. De gemeente heeft weinig gebruikgemaakt van haar bevindingen. “Het echtpaar werd werd opnieuw belast en het traject van indicatiestelling duurde bijna drie maanden. Ik begrijp heel goed dat de gemeente een goed beeld moet krijgen van de zorgsituatie, maar we moeten voorkomen dat we in de valkuil stappen dat we als verschillende spelers allemaal zelf thuis gaan kijken.”

Verbinding leggen

Samen met de huisarts vormt de wijkverpleegkundige de toegang tot de professionele eerstelijnszorg. Bovendien speelt ze een steeds grotere rol in het samenspel met sociale wijkteams van de gemeente. Haar taak: verbinding leggen tussen het medische en sociale domein. Overal in het land proberen wijkverpleegkundigen en hun werkgevers dit nu zo goed mogelijk in te vullen. De ene keer verloopt het gemakkelijker dan de andere, zo illustreert het verhaal van Hanneke van Gorp. Ze is in dienst van Groenhuysen, één van de vijf thuiszorgorganisaties die behalve coördinerende wijkverpleegkundigen ook specialisten ouderengeneeskunde inbrengt voor multidisciplinaire overleggen met huisartsen en hun praktijkondersteuners. Het gaat om de 42 huisartsen in West-Brabant die zijn aangesloten bij Zorggroep Het Huisartsenteam. De besprekingen gaan over kwetsbare ouderen.

“In 2014 is de samenwerking rondom kwetsbare ouderen begonnen tussen huisartsen, POH’ers, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen”, vertelt Christianne Joossen, coördinator Ouderenzorg en GGZ van Het Huisartsenteam. “Het gaat om een structureel multidisciplinair overleg per huisartsenpraktijk. De huisarts heeft de regie en de wijkverpleegkundige is de verlengde arm van de huisarts. De samenwerking tussen georganiseerde eerstelijnszorg en wijkverpleging stáát inmiddels. Nu zijn we zorgvuldig aan het bekijken hoe welzijn hierbij steeds beter kan aansluiten.”

Wilt u zich laten inspireren door samenwerkingstrajecten tussen eerste lijn, wijkverpleging en sociaal domein? Bezoek dan op donderdag 15 september de door InEen georganiseerde bijeenkomst in de Domus Medica te Utrecht. Tijdstip: 17.00 – 19:30. U kunt zich hier aanmelden.

Auteur: Gerben Stolk