Community Abonneren
×

De huisvesting-jungle

Wegwijs in de huisvesting-jungle voor zorgaanbieders builtbydewildt

Ruimtegebrek in de oude praktijk, kostenbeheersing, kortere lijnen naar andere disciplines en een multidisciplinaire aanpak van (chronische) gezondheidsproblemen zijn voor veel zorgverleners redenen om op zoek te gaan naar een kwalitatief hoogstaand onderkomen. Het langer thuis blijven wonen van vaak kwetsbare ouderen en de toename van de GGZ-zorgvraag betekent vooralsnog meer werk voor de eerstelijnszorg en ook daarvoor is extra ruimte nodig. Maar de route naar een goed functionerend gezondheidscentrum zit vol valkuilen. Een inventarisatie.

Veel zorgverleners ervaren de weg naar nieuwe huisvesting als complex, tijdrovend en lastig te combineren met de hectiek van de eigen praktijk. De arts, fysiotherapeut of apotheker zijn niet opgeleid om zich te verdiepen in grondprijzen, ventilatie en geluidseisen, vloerafwerking of alarmsystemen. Maar ze willen uiteraard wel dat de privacy is gewaarborgd, dat er een aangenaam binnenklimaat heerst en dat het centrum voor iedereen goed toegankelijk zal zijn.

Geïntegreerde aanpak

Een arts benadert een gezondheidsprobleem vanuit verschillende invalshoeken. Hij of zij schakelt andere professionals in als de totale diagnose, ziekte of aandoening gedeeltelijk buiten zijn competentie ligt. Bij het zoeken van de juiste huisvesting blijft dat vaak achterwege. Hoe komt dat?

Waarom niet, voordat er een prachtig ontwerp is uitgewerkt, kijken naar financiële haalbaarheid, financierbaarheid, bestemmingsplan, fiscaliteit en eigendomsrechten? Waarom telt dan alleen het gebouw en de architect? Komt de rest vanzelf? Het antwoord is nee. De integrale aanpak, waarin elke zorgverlener bedreven is, geldt ook voor het gehele traject van niets naar een bloeiend en goed functionerend centrum.

Niet zelden zijn de gesprekken van zorgverleners met architecten, ontwerpers en collega’s al in een afrondend stadium als blijkt dat de grondprijs te hoog is, waardoor het hele plan financieel niet haalbaar is. Alles kan in de prullenbak en er is onnodig veel geld en energie verspild. Daarom is het goed om naast het tekenen ook te rekenen en strak te sturen op de kosten. Hierbij moeten de totale stichtingskosten van een pand in verhouding zijn met de marktwaarde. De kern is dat dromen van een prachtige praktijk of super-patiëntvriendelijk medisch centrum iedereen gegund is, maar zonder een financiële onderbouwing een utopie blijft. First things first.

Auteur: Peter Vlot (BuiltbyDeWildt)