Community Abonneren
×

Een volledig dossier én slimme functionaliteit voor de hap

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg geeft invulling aan 24/7 regionaal HIS met PharmaPartners

In Zoetermeer maakt het nauwelijks verschil of de huisarts een patiënt binnen of buiten NAW-uren ziet. Op de huisartsenpost beschikt hij over hetzelfde medische dossier als de eigen huisarts. “Doordat het hap-systeem onderdeel is van ons HIS-netwerk, worden alle gegevens real time opgehaald en teruggerapporteerd. Ik ben dus altijd volledig op de hoogte”, zegt huisarts Joop Durville. Bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer geloven ze in een 24/7 regionaal HIS.

Op de vraag wat de voordelen zijn van een met het HIS geïntegreerde ICT-oplossing op de post, reageert Durville: “Zijn er nadelen dan? Wat mij helpt is dat ik in plaats van een beetje informatie via een Professionele Samenvatting, alle informatie bij de hand heb.”

De Zoetermeerse huisartsen en apothekers vormen één groot Medicom-Pharmacom cluster. Dat maakt de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en tussen huisartsen en apothekers een stuk makkelijker. Voor de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) lag het dan ook voor de hand om op de post te kiezen voor Hapicom, de hap-oplossing van dezelfde leverancier die eveneens onderdeel is van dat ICT-samenwerkingsverband, vertelt applicatiebeheerder Simone Trommelen. “Naast het grote voordeel van inzage in het volledige medische dossier op de post, is de user interface hetzelfde als die van Medicom. De huisartsen en assistenten uit de dagpraktijk die de post komen versterken, hoeven daardoor niet ingewerkt te worden in het systeem.”

Meer gegevens van meer patiënten

Een ander voordeel is volgens Trommelen dat de zorggroep door de integratie van de zorgverlenerssystemen nog geen aansluiting op het LSP nodig heeft. SGZ-directeur André Louwen onderschrijft dat: “Waar voor het LSP een opt-in geldt, is onder de huidige privacyrichtlijnen voor het delen van gegevens binnen de Medicom-Hapicom samenwerking de opt-out van toepassing. Dat betekent dat huisartsen niet alleen over het volledige dossier beschikken op de post, maar ook over de dossiers van veel meer mensen dan wanneer we afhankelijk waren van het LSP.”

24/7 regionaal HIS

Volgens Louwen geeft SGZ met Medicom en Hapicom op een heel gedegen manier invulling aan de gedachte van een uniform, regionaal HIS, 24 uur per dag en zeven dagen per week. “Dat biedt ons als zorggroep veel mogelijkheden voor medische beleidsvorming en communicatie.”

Om nog beter invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van het regionaal HIS, werken de Hapicom-gebruikers samen met leverancier PharmaPartners aan doorontwikkeling van het systeem. De belangrijkste nieuwe functionaliteiten zijn een gebruiksvriendelijke, geavanceerde tool voor managementinformatie en betrouwbare triage-ondersteuning.

Auteur: Margriet van Lingen