Community Abonneren
×

Wettelijk kader voor toezichthoudend orgaan van stichting

Stichting? Agendeer de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen bij bestuur en raad van toezicht.

Is uw organisatie een stichting met een toezichthoudend orgaan? Dan is belangrijk om te weten dat er een nieuwe wet in voorbereiding is: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 juni 2016 een wetsvoorstel uitgebracht dat in behandeling is bij de Tweede Kamer. Dit voorstel zal waarschijnlijk – anders dan enkele recente wetsvoorstellen in de zorgsector die zijn ingetrokken – wel wet worden. Wat houdt het in?

Het voorstel geldt voor stichtingen en andere rechtspersonen in alle sectoren en voorziet in de maatschappelijke behoefte om een reeds lange tijd geconstateerde leemte in de wet in te vullen. Op dit moment voorziet de wet namelijk alleen voor de coöperatie, de BV, de NV en de onderlinge waarborgmaatschappij in een toezichthoudend orgaan: de raad van commissarissen. Voor de stichting en de vereniging is in de wet geen basis voor een toezichthoudend orgaan opgenomen. In de praktijk bestaan er al jaren met name veel stichtingen met een toezichthoudend orgaan. Dat orgaan is dan in de statuten van de stichting gecreëerd en wordt in de gezondheidszorg meestal “raad van toezicht” genoemd, maar soms ook ‘raad van commissarissen’. Doordat er geen wettelijke basis voor het toezichthoudend orgaan van een stichting of vereniging bestaat, is er regelmatig onduidelijkheid over de regels die daarop van toepassing zijn. Dit wetsvoorstel brengt een einde aan die onduidelijkheid.

Het wetsvoorstel bevat uitgebreide algemene bepalingen die van toepassing zijn op besturen van stichtingen, verenigingen, coöperaties, BV’s en NV’s. Daarnaast opent het wetsvoorstel voor al die rechtspersonen de mogelijkheid om een raad van commissarissen in te stellen. De term ‘raad van toezicht’ verdwijnt hiermee. Ook voor de raad van commissarissen bevat het wetsvoorstel een uitgebreide set regels. Hiermee gelden voor alle stichtingen, verenigingen, coöperaties, BV’s en NV’s dan dezelfde basisregels aangaande bestuur en toezicht.

Advies

Vooruitlopend op de invoering van het wetsvoorstel adviseert Gietema Wevers Notarissen stichtingen (en verenigingen) met een toezichthoudend orgaan om dit onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van bestuur en raad van toezicht.

Auteurs: Oskar Gietema en Linda Koeslag-Meijer (Gietema Wevers Notarissen)