Community Abonneren
×

Praktische afspraken rondom medicatieverstrekking

Apothekers en wijkverpleegkundigen Amsterdam verbeteren met praktische afspraken de medicatieverstrekking thuis FBA_apothekers

Steeds meer thuiswonende ouderen kunnen niet zelfstandig hun medicatie beheren en gebruiken. Wijkverpleegkundigen bieden uitkomst, maar de door hen geboden zorgkwaliteit wordt mede bepaald door de samenwerking met apothekers. In Amsterdam treffen de twee beroepsgroepen elkaar regelmatig met als doel werkafspraken te maken en knelpunten uit de dagelijkse praktijk weg te nemen.

Apotheker Mayke Reiring van Apotheek Oud-Zuid: “Voor mensen die niet in staat zijn hun medicatie op te halen bij de apotheek, kunnen wij het pakket aan huis bezorgen. Soms doet de cliënt niet open. Je hebt het over mensen die bijvoorbeeld aan het dementeren zijn of slecht ter been. Het is vervelend dat wij het pakket niet kunnen afgeven. De thuiszorgmedewerker van deze meneer of mevrouw verwacht dat de medicatie aanwezig is en dat ze die kan toedienen wanneer ze op huisbezoek komt. Helaas wisten wij op het betreffende moment vaak niet de juiste persoon bij de thuiszorgorganisatie te bereiken om het pakket toch bij de cliënt te krijgen.”

Het is een voorbeeld van een knelpunt dat aan de orde kwam tijdens een ontmoetingsbijeenkomst voor wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties en leden van apotheekteams in Amsterdam.

Stoprecept niet verwerkt

Projectleider Wijkzorg Frieda Kooij van thuiszorgorganisatie PartiCura geeft een ander voorbeeld: “Het is belangrijk dat wijkverpleegkundigen beschikken over actuele en volledige medicatieoverzichten en aftekenlijsten. Meestal loopt het vlekkeloos, maar niet altijd. Een medisch specialist in het ziekenhuis past dan bijvoorbeeld iemands medicatie aan, maar kort na ontslag is hierover nog niet optimaal gecommuniceerd. De huisarts is nog niet op de hoogte gebracht en heeft bijvoorbeeld nog geen stoprecept naar de apotheek gestuurd. Of de apotheek heeft het stoprecept wel ontvangen, maar nog niet goed verwerkt op de aftekenlijst voor de wijkverpleegkundige.”

Ze vervolgt: “Vanzelfsprekend zijn wij alert op communicatieproblemen rondom de medicatieverstrekking en zoeken wij bij twijfel contact met de apotheker, ziekenhuisapotheker of huisarts, maar het kost vaak behoorlijk wat tijd om de juiste personen te bereiken en duidelijkheid te krijgen.”

De twee door Kooij en Reiring genoemde problemen bleken vrij gemakkelijk voorkomen. De thuiszorgorganisaties en apotheekteams beschikken nu over betere contactgegevens.

Auteur: Gerben Stolk