Community Abonneren
×

Mensgerichte farmazorg in de wijk

Farmabuddy verlicht het lijden van de patiënt, maakt behandeling effectiever en gaat verspilling tegen.

De apothekersassistenten van zestien apotheken verspreid door het land begeleiden ernstig zieke patiënten thuis. In nauw overleg met huisarts en thuiszorg krijgen de patiënten farmaceutische zorg op maat. Met twee doelen: tevreden patiënten en mantelzorgers én minder verspilling van medicatie en hulpmiddelen. Zo biedt de apotheek toegevoegde waarde in de multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

Koppels van twee apothekersassistenten (apotheekbuddy’s) in de apotheek zijn bij de zestien apotheken het vaste aanspreekpunt van ernstig zieke patiënten. Patiënten in de palliatieve en terminale levensfase. Samen met de mantelzorger, de huisarts en thuiszorg is het de apotheek die de farmaceutische zorg coördineert en afstemt met de patiënt. Deze heeft zo twee vaste gezichten in de apotheek, die alles weten van de medicatie en de situatie van de patiënt. Voordeel voor de patiënt of mantelzorger is dat die niet meer in de rij hoeft te staan in de apotheek, want één van de buddy’s is altijd beschikbaar voor een gesprek en/of het verstrekken van genees- en hulpmiddelen. Kortom, het farmabuddy project maakt de behandeling effectiever en verlicht het lijden van de patiënt.

In de academische apotheek Stevenshof in Leiden werken de assistenten al sinds 2008 op deze manier. Voor de start van de buddy in de apotheek zagen apotheker en assistenten in Leiden grote hoeveelheden medicatie en ongebruikte hulpmiddelen terugkomen in de apotheek nadat de patiënt was overleden. Daar zaten ook dure geneesmiddelen bij. Pure verspilling. “Door voor een aantal dagen medicatie mee te geven en niet voor meerdere weken, gaan we die verspilling tegen.”

Subsidie VWS

Bij de start van het buddyproject in Leiden was het de bedoeling om meer apotheken deel te laten nemen. Dat viel tegen: er bleek geen subsidie te vinden voor verdere nascholing en implementatie van het project. Die is er nu wel, in het kader van het programma Aanpak verspilling in de zorg van VWS.

Volgens Brigit van Soest, senior beleidsmedewerker bij beroepsorganisatie KNMP, laat het buddyproject precies zien wat de toegevoegde waarde van de apotheek als zorgverlener in de multidisciplinaire samenwerking in de wijk is: het organiseren van mensgerichte zorg dicht bij de kwetsbare patiënt in samenwerking met huisarts en thuiszorg. “Mensgerichte zorg is voor de apotheker meer dan het bedenken van technische oplossingen zoals weekdoseersystemen. Het is een andere manier van kijken naar de patiënt. Dat kunnen apothekers en assistenten goed, zo laat ook dit project zien.”

Auteur: Niels van Haarlem