Community Abonneren
×

De patiënt als samenwerkingspartner bij zorgvernieuwing

Patiënt is onmisbare partner bij zorgvernieuwing, maar hoe organiseer je dat? Lees het artikel van VilansNL

De inbreng van patiënten is van grote toegevoegde waarde bij het verbeteren of vernieuwen van de zorg. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen waar de zorg om draait. Door ruimte te geven aan de ervaringen en ideeën van patiënten, sluiten oplossingen beter aan bij hun wensen en behoeften. Maar hoe kom je tot goede samenwerking met patiënten? Gezondheidscentrum Hoensbroek deed hierover een aantal belangrijke inzichten op.

Gezondheidscentrum (GHC) Hoensbroek is gelegen in het zuiden van het land en heeft een groot aantal patiënten met een lage sociaaleconomische status. Het GHC probeerde al verschillende keren om patiënten leefstijlkeuzes te laten maken die bijdragen aan hun gezondheid. Die pogingen hadden wel effect, maar steeds op een kleine groep. De hulpverleners in GHC Hoensbroek wilden daarom samen met patiënten zoeken naar nieuwe oplossingen op maat, waarmee ze een grotere groep patiënten konden bereiken.

Die mogelijkheid kreeg het GHC door begin 2015 ‘proeftuin persoonsgerichte zorg’ te worden. In de proeftuinen onderzoeken vier organisaties onder begeleiding van Vilans hoe de zorg nog beter kan aansluiten bij de leefwereld van de patiënt (persoonsgerichte zorg). Een belangrijk uitgangspunt van de proeftuinen is ‘bedenk en doe het samen’. Hulpverleners en patiënten ontdekken in een werkgroep samen welke oplossingen passen bij een lastig vraagstuk zoals – in het geval van GHC Hoensbroek – de juiste leefstijlkeuzes maken.

Patiënten betrekken

Net als veel organisaties worstelde ook GHC Hoensbroek met de vraag hoe ze hun patiënten goed in de proeftuin konden betrekken en hoe ze hun inbreng van toegevoegde waarde konden laten zijn. In eerste instantie kostte het moeite om patiënten bereid te vinden om mee te denken. Toen die uiteindelijk gevonden waren, bleken de patiënten in de werkgroep met zorgverleners onvoldoende tot hun recht te komen. Daarom werden er twee meedenkmiddagen met in hoofdzaak patiënten georganiseerd. Daar kwamen drie plannen naar voren: een vragenlijst voor patiënten om inzicht te krijgen in hoe gelijkwaardig zij de relatie met hun hulpverlener vinden en waarom; een workshop ‘het goede gesprek’, waarin patiënten leren hoe ze een actieve gesprekspartner kunnen zijn in het consult met de hulpverlener en een (online) platform om mensen veilig en dichtbij met elkaar te kunnen verbinden om samen leuke dingen te doen (waarbij gezondheid een bijkomstig doel is). Deze zijn in de werkgroep uitgewerkt.

Auteur: Paulien Vermunt, Bem Bruls, Anneke Coenen en Jeanny Engels