Congres Abonneren
×

Precision care in plaats van protocollen

Zorggroep PoZoBzorg zet ICT in om individuele zorg samen met de patiënt goed vorm te geven

Schotten zijn om af te breken, blokken zijn om op te bouwen. Daarom moeten we in de zorg niet meer denken in schotten, maar in blokken. Het begint bij de patiënt. Die bepaalt wat goed voor hem is en ‘pakt’ daarvoor blokjes uit het zorgaanbod. De huisarts wordt adviseur. Dat vraagt om een andere manier van werken en het loslaten van de strikt protocollaire zorg die nu wordt geleverd en waarop de financiering is ingericht. Zorggroep PoZoB uit Veldhoven en omstreken is hier al jaren mee bezig, zo vertellen huisarts en medisch directeur Arnold Romeijnders en toezichthouder Ton van Asseldonk.

Partijen werken prima samen binnen zorgketens, maar voor goede individuele zorg is meer nodig. De zorg moet boven die ketens uitstijgen, want er is meestal meer aan de hand dan zich binnen afgebakende gebieden als COPD, CVRM of GGZ afspeelt. Maar bovenal: de patiënt staat nog vaak niet centraal. Romeijnders illustreert dat met een praktijkvoorbeeld, een oudere kwetsbare vrouw bij hem in de praktijk. “In de oude situatie maakten we in overleg met bijvoorbeeld fysio en wijkverpleging een ‘boodschappenlijstje’ voor de benodigde zorg. Die werd ingevuld vóór de patiënt, zij was zelf niet bij het overleg aanwezig. Op haar verzoek gebeurde dat later wel, samen met een mantelzorger. Er werden toen hele concrete doelen geformuleerd. Zij wilde bijvoorbeeld twee keer per dag haar hondje kunnen uitlaten. Dat heeft weer allerlei gevolgen voor hoe medicatie of fysio worden ingezet.”

Legodoos

Precision care noemen ze bij PoZoB deze manier om zorg te organiseren. “Dat komt eigenlijk neer op het leggen van logische verbanden en het koppelen van acties”, legt Ton van Asseldonk uit. “Als je alles volgens protocol doet, heb je grote kans de plank mis te slaan. Want iedereen krijgt de standaard. Nee, kijk naar de patiënt en wat zijn of haar vraag is en stem daar je metingen en acties op af. Als het goed is doe je dan niet te veel en niet te weinig. Een individueel zorgplan brengt je dichter bij je doel. Vervolgens is het de uitdaging om daarop het procesmanagement te voeren.”

Een belangrijk deel van het procesmanagement is informatievoorziening. “PoZoB gebruikt Care2U als ICT-oplossing om handen en voeten te geven aan het delen van info”, vertelt Arnold Romeijnders. “Dit maakt het mogelijk om individuele processen te bouwen. Zie het maar als een Legodoos met blokjes. De huisarts of POH kan hier blokjes bij doen of uithalen. De logistiek wordt onder water geregeld. Daar is geen programmeur voor nodig.”

Auteur: Leendert Douma