Community Abonneren
×

Van productie-gestuurde naar missie-gedreven zorg

Gezondheidsuitkomsten moeten leidraad zijn voor zorgpartijen, stelt Cornelis Boersma van GSK

Hoe kunnen we kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg waarborgen voor de toekomst? Dat is alleen mogelijk als zorgpartijen zich niet hoeven laten leiden door hun productie, maar door gezondheidsuitkomsten op patiënt- en populatieniveau.

Zo luidt in een notendop de filosofie van Cornelis Boersma. Hij is directeur Corporate Affairs van healthcare-bedrijf GSK. Boersma pleit voor een zorgcontinuüm waarbij investeringen in de waardeketen van preventie, diagnose, behandeling en monitoring leiden tot betere gezondheidsuitkomsten. Hierbij worden zogeheten silobelangen ondergeschikt aan een gezamenlijk doel: de zorgvraag reduceren door gezondheidsuitkomsten te belonen.

Hij legt uit: “Zoals bekend krijgen de stijgende zorgkosten veel aandacht in ons land. Volgens een GSK scenario-analyse ’Van Money naar Mission driven’ is een belangrijk knelpunt dat de zorg productie-gestuurd is en dat dit kan leiden tot overaanbod. Welke prikkel ervaart een huisarts bijvoorbeeld voor de inzet van eHealth in plaats van een traditioneel consult? Of neem het ziekenhuis waarvoor substitutie van zorg naar de eerste lijn financieel vaak niet aantrekkelijk is. Waar zijn de prikkels voor preventie om mensen juist uit de zorg te houden? Het zijn de dilemma’s die spelen bij een silo-benadering.”

Ander perspectief

Het huidige zorglandschap is te veel gericht op de afzonderlijke silo’s in plaats van een zorgcontinuüm, stelt Boersma. Hij zegt: “Het perspectief moet veranderen. Het draait om de gehéle waardeketen, waarbinnen zorgprofessionals afstemmen wat nodig is voor het realiseren van optimale zorguitkomsten op patiënt- en populatieniveau. Zo kunnen investeringen in innovaties beter een antwoord bieden op de zorguitdaging die voor ons ligt.” Een randvoorwaarde hiervoor zijn innovatieve contracten door silo’s heen.

Medeleverancier gezondheidswinst

Welke rol heeft GSK hierin? “Onze hoofdprioriteit is dat onze innovatieve medicijnen beschikbaar zijn voor patiënten. Je zou kunnen zeggen dat we een transitie hebben doorgemaakt van geneesmiddelenleverancier naar medeleverancier van gezondheidswinst met onze medicijnen. We hanteren een aantal fundamentele uitgangspunten: aandeelhouderswaarde is voor ons gelijkgeschakeld aan de waarde die we aan de maatschappij willen leveren. Ook willen we graag afgerekend worden op de toegevoegde waarde die we leveren. Daarbij gaat het om de inhoudelijke kwaliteit die we leveren in de interacties met zorgverleners én om de kwaliteit van leven en economische waarde voor de maatschappij. Bovendien mag de prijs van medicijnen geen onnodige barrière voor patiënttoegang opleveren.”

Auteur: Gerben Stolk