Community Abonneren
×

Betere ouderenzorg begint bij het oplossen van herkenbare knelpunten

Knelpunten ouderenzorg ANW èn oplossingen geïnventariseerd door kaderhuisartsen ouderengeneeskunde.

De zorg voor kwetsbare ouderen binnen de eerste lijn is complex en gaat 24 uur per dag door. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde van Laego brachten de knelpunten rond ouderenzorg tijdens ANW-uren in kaart en bedachten oplossingen. Huisarts Corry Jongsma en bestuurder Wendy van den Berg van Zorgkoepel West-Friesland over succesvol samenwerken om de ouderenzorg in de eerste lijn te verbeteren. “Klein beginnen met de meest herkenbare knelpunten voor de zorgverleners.”

Ouderen hebben naast medische vaak psychische, sociale en maatschappelijke problematiek. De zorg is complex en gaat ook in de avonduren en in het weekend door. Deze groep ouderen maakt ouderengeneeskunde tot een flinke uitdaging voor de huisarts, zo stellen de kaderhuisartsen ouderengeneeskunde verenigd in Laego, de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen.

Kloof

Laego pleit voor een systeem van lokale, persoonsgerichte en samenhangende zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. In de visie van Laego leveren eerstelijnscentra de medische zorg en werken huisartsen nauw samen met paramedici, Wmo-consulenten, casemanagers en vele anderen. Maar goede samenwerking tussen al deze partijen is niet makkelijk te realiseren, zo blijkt uit een analyse: er is nog een stevige kloof tussen wat Laego wil bereiken en de realiteit van vandaag.

Problemen en oplossingen

Corry Jongsma is huisarts in Drachten en bestuurslid van Laego. “In mijn praktijk zag ik dat huisartsen en andere zorgverleners ontevreden waren over de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis of in een verzorgingshuis wonen. Op basis van die ervaringen hebben we een uitgebreide analyse gemaakt van wat er beter kan.” Dat leidde tot een indrukwekkend overzicht: van stress bij ouderen, ontbreken van informatie over de patiënt tot haperende ICT-systemen. Voor het oplossen van alle gesignaleerde knelpunten werkt Laego samen met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen. “Het blijkt dat knelpunten van de werkvloer ook de knelpunten zijn van beleidsmakers. Onze rol is die van aanjager.”

Samenwerken als voorwaarde om resultaten te bereiken. Dat onderschrijft ook Wendy van den Berg. Samen met haar collega-bestuurders van Zorgkoepel West-Friesland is zij verantwoordelijk voor de huisartsenpost, de ketenzorg en het diagnostisch centrum. In West-Friesland is al het een en ander bereikt op het gebied van eerstelijnsouderenzorg. Zo doen dertig praktijken mee aan de ‘prestatie kwetsbare ouderenzorg’ van zorgverzekeraar VGZ. En inmiddels zijn met de zorgpartners in West-Friesland tal van projecten tot stand gekomen voor verbeteren van de eerstelijnsouderenzorg. In dit artikel uit De Eerstelijns vertelt Van den Berg daar meer over.

Auteur: Niels van Haarlem