Event Abonneren
×

Alarmerende cijfers arbeidsmarkt huisartsenzorg

“In de huisartsenzorg is er een zorgwekkende disbalans tussen vraag en aanbod.” Die conclusie trekt InEen-bestuurder Esther Talboom-Kamp uit onderzoek naar de capaciteit en arbeidsmarkt binnen acht regio’s dat in november is gepubliceerd. “We hebben nieuwe oplossingen en structuren nodig.”

In de toekomst een groot tekort aan huisartsen. Nu of recent een wachtlijst voor nieuwe patiënten bij veertig procent van de huisartsenpraktijken. Op dit moment ook al een groter aanbod van beschikbare stageplaatsen dan vraag ernaar, terwijl het onderwijs opmerkelijk genoeg een tekort ervaart. Huisartsen en doktersassistenten die hun werkdruk ‘te hoog’ noemen. Dit zijn in het oog springende resultaten van nieuw onderzoek. “De uitkomsten zijn geen verrassing”, zegt Esther Talboom-Kamp, InEen-bestuurder met de portefeuille Personeel & Arbeidsmarkt en Innovatie. “Vanwege onder meer de vergrijzing en stijging van het aantal chronisch zieken stijgt de zorgvraag. Al langer zeggen InEen-leden dat het moeilijk is aan voldoende personeel te komen om aan die vraag te voldoen. De ontwikkeling kon nog een tijd deels het hoofd worden geboden door als zorggroep, gezondheidscentrum, huisartsenpost of praktijk aandacht te besteden aan een aantrekkelijker bedrijfsimago en een ander arbeidsmarktbeleid, maar deze middelen zijn nu uitgewerkt. We moeten andere wegen inslaan.”

Gezamenlijk

De opdrachtgevers van het onderzoek – SSFH, ROS Robuust en Transvorm – beschouwen de uitkomsten als basis voor gesprekken over regionale capaciteit en arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het eerste regionale gesprek maakte in november vorig jaar duidelijk hoe inspirerend dit kan werken. Tijdens de Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg bij Transvorm in Tilburg deelde Daan Kerklaan bijvoorbeeld een nieuw initiatief met de aanwezigen. Het gaat om een medewerker die bij huisartsenpraktijken en opleidingsinstituten moet bijdragen aan betere ‘stagematches’ voor POH’s en doktersassistenten.

Rompslomp uit handen

Kerklaan is directeur van Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Dit is een organisatie van, voor en door huisartsen. Hij zegt: “Bij ons is er nog geen harde arbeidsmarktproblematiek, maar het is wel essentieel dat we er serieus mee aan de slag gaan. Sinds het najaar is een voormalige triagist van de huisartsenpost een dag per week werkzaam als coördinator werkvoorziening. Zo willen we drie doelen bereiken. Eén: voldoende stageplekken creëren bij huisartsen. Twee: genoeg stagebegeleiders opleiden. Drie: een prettige werkomgeving creëren voor stagiair(e)s, zodat de praktijken binnen Zorroo een aantrekkelijke werkplek zijn. Als Zorroo bieden wij huisartsenpraktijken aan de administratieve rompslomp uit handen te nemen rondom subsidieaanvragen voor stagebegeleiding. De tegenprestatie van praktijken is dat zij voorzien in stageplaatsen en -begeleiding.”

Download hier het artikel