Congres Abonneren
×

Eerstelijns congres Slimme bedrijfsvoering inspireert

Het congres over slimme bedrijfsvoering eind november in ’s-Hertogenbosch had een brede scoop: van systeem naar praktijk en van verbeteren naar vernieuwen. De belangrijkste uitkomsten en inzichten op een rij.

Design goeroe Jeroen van Erp memoreerde: “Je kunt een huis niet blijven verbouwen, op een bepaald moment moet je besluiten om te verhuizen”. Hij duidde op ons zorgsysteem en daagde uit om een conceptcar te ontwikkelen: een futuristisch model van de werkelijkheid dat inspireert en richting geeft en inspeelt op de toekomstige klantbehoefte.

De oproep tot een systeemverandering werd versterkt door Anna van Poucke die als partner van KPMG Health een heldere analyse gaf van de internationale positie van Nederland. We staan niet in de top 10 als de verschillende lijstjes gecombineerd worden en we blijven zelfs achter als we kijken naar de transformatiekracht van het Nederlandse systeem. Dat terwijl de noodzaak door een combinatie van stijgende zorgvraag, historisch ontwikkelde knellende zorginfrastructuur, arbeidsmarkttekorten en oplopende collectieve lasten hoog is.

Door de ziekenhuissector terug te brengen tot dertig centers of excellence en laagcomplexe integratie van specialistische zorg, eerstelijnszorg en kortdurende care dicht bij de burgers te effectueren, kan Nederland zich weer gaan onderscheiden.

Eerstelijnszorg

De situatie van de eerstelijnszorg werd door Jan Erik de Wildt virtueel samengevat in een serie cartoons. De conclusie: de eerstelijnszorg, met name de wijkverpleegkundigen en de huisartsen, worden overvraagd. Het initiatief Zorg Op de Juiste Plek kan niet worden uitgevoerd op de fundamenten van dit historische bouwwerk. Er wordt onvoldoende in geïnvesteerd en de eerstelijnszorg zelf is onvoldoende georganiseerd. De O&I-module biedt hierin perspectief, maar dan moet de eerstelijnszorg lef en leiderschap tonen en moeten zorgverzekeraars echt investeren.

Geïnspireerd

Joep de Groot pleitte voor standaardisatie en gebruik van artificial intelligence, die bij sommige diagnoses tot betere resultaten leiden dan de medisch specialist en huisarts. Over de wijze waarop tandartsen in zeven jaar getransformeerd zijn van solopraktijken tot internationale franchiseconcepten, zoals DentConnect, vertelde Peter Polderdijk. Die ook uitlegde hoe professionele autonomie hand in hand kan gaan met bedrijfsmatige standaardisatie. Van tekenboek naar praktijk. Dat was de kern van het verhaal van Makkie Metsemaker, die uitlegde dat standaardisatie bij professionals vaak niet mogelijk is, omdat de uitkomst van het proces onvoorspelbaar is. De faciliteiten, zoals ICT, telefonie of gebruiksartikelen, kunnen daarentegen wel worden gestandaardiseerd. Oftewel: we moeten koersen op professionele autonomie en bedrijfsmatige standaardisatie.

Hoe je dat tot stand kan brengen, leerde Jan Achterberg, universitaire hoofddocent bij de Universiteit van Nijmegen.

Auteurs: Maarten Klomp, Jan Erik de Wildt

Download hier het artikel