Community Abonneren
×

Nationaal Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg

Het is er: het Nationaal Preventieakkoord. Meer dan 70 partijen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij zetten eind november 2018 hun handtekening. Samen zorgen voor een gezonder Nederland in 2040, dat is de ambitie.

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Samen vormen ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Het kost de staat 9 miljard euro aan zorguitgaven. Zullen we in 2040 kunnen zeggen: ´De ambities in het akkoord zijn gehaald!¨? De Eerstelijns spreekt met vier betrokken partijen.

Quickscan

Matthijs van den Berg is Hoofd Centrum voeding en preventie bij het RIVM. Hij vertelt: “Gelijktijdig met de ondertekening van het akkoord hebben we een quickscan uitgebracht over de mogelijke impact per thema. De quickscan wijst uit dat de doelstellingen met het huidige pakket aan maatregelen niet gehaald worden. Het invoeren van een suikertax is bijvoorbeeld geen onderdeel van het akkoord. En de maatregelen voor overmatig alcoholgebruik lijken niet afdoende. Op het gebied van prijs, beschikbaarheid en regulering zijn er aanvullende maatregelen beschikbaar, maar deze zijn geen onderdeel van het akkoord. Maatregelen als campagnes, onderzoek en handhaving staan er wel in, maar bij elkaar opgeteld, geeft dit een bescheiden effect.”

Beweging

Thomas Plochg is directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid, een publiek-private netwerkorganisatie die zich hard maakt voor de beweging van nazorg naar voorzorg. “En die beweging komt er nu het Preventieakkoord getekend is”, zegt Plochg. Het is een markeringspunt. We hebben politieke aandacht en er wordt iets mee gedaan. Pure winst. Uiteraard, het is een eerste stap in een visie die breed gedragen moet worden.”

Nu dus nog de uitvoering. “Dat is dé uitdaging waar we voor staan”, vervolgt Plochg. “Door te monitoren en terugkoppeling naar de Klankbordgroep, kunnen we meekijken en ondersteunen.”

Integrale aanpak

Namens InEen, de LHV en het NHG heeft André Louwen het Preventieakkoord getekend. De huisartsenorganisaties zijn met name vooraf betrokken geweest bij de ‘rooktafel’. Gesproken is over streefpercentages in de huisartsenzorg. Uiteindelijk zijn deze er niet ingekomen, tot tevredenheid van de huisartsenorganisaties. André Louwen: “Rokersgedrag wordt door een veelheid aan invloeden bepaald. Het is lastig een gefundeerd streefpercentage te bepalen.” Ook is er gepleit voor vrijstelling van het eigen risico voor rookstopmedicatie. Louwen is blij, dat de zorgverzekeraars daarmee ingestemd hebben. Dat pogingen tot stoppen met roken herhaald moeten worden, is eveneens in het akkoord verwerkt. En voor een betere ondersteuning van huisartsen in het geven van advies over het stoppen met roken, is een bedrag ter beschikking gesteld.

Sociaal domein

Pharos was als expert betrokken bij de ‘rooktafel’ en die van ‘overgewicht’. Directeur Patricia Heijdenrijk: “We wilden het akkoord voor alle bevolkingsgroepen laten werken. Dat is gelukt. Belangrijk voor onze doelgroep is dat er lokaal afspraken worden gemaakt. Het akkoord daagt gemeenten uit om niet alleen naar lifestyle en medische omstandigheden te kijken, maar samen met zorgverleners te komen tot maatregelen die de oorzaken van chronische stress verminderen. Het akkoord versterkt de samenwerking tussen de eerste lijn en het sociale domein. Daar zijn we heel blij mee.”

Auteur: Betty Rombout

Download hier het artikel.