Community Abonneren
×

Contractering 2020: tips voor succesvol onderhandelen

Wie gaat onderhandelen over het contract met de zorgverzekeraar wil natuurlijk een bevredigend resultaat. Maar wat is de kern van goed onderhandelen? Het helpt in elk geval als je je gesprekspartner kent en goed voorbereid bent. Er zijn meer tips om goede onderhandelingen te voeren en het proces te verbeteren.

Judith van Duren, programmamanager bekostiging bij InEen, weet hoe lastig onderhandelingen kunnen zijn. Zij geeft tips en aandachtspunten. Hieronder: drie voorbeelden.

 Sluit aan bij landelijke en regionale afspraken

“Voor 2019-2022 is een Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg afgesloten. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de thema’s voor de juiste zorg op de juiste plek, jaarlijkse groei en indexering. Het helpt als je de landelijke afspraken kent en daarbij aansluit in de regionale plannen voor contractering.

Over de Organisatie & Infrastructuur (O&I)-module zijn overgangsafspraken gemaakt. Hiernaar kun je verwijzen bij de onderhandeling. Het hoofdlijnenakkoord is te vinden op de website van de rijksoverheiden de afspraken over O&I op de website van InEen. Lees verder de bovenregionale inkoopdocumenten van de zorgverzekeraar goed. Deze worden per 1 april gepubliceerd.”

Verdiep je in de positie van de ander

“Wie zijn de spelers aan de onderhandelingstafel? Welke belangen hebben zij? Verdiep je daarin, dat helpt je bij het voeren van het juiste gesprek. Welke regionale goede voorbeelden zijn er? Als er goede regionale voorbeelden zijn, hoef je mogelijk het wiel niet uit te vinden en kun je je daarbij aansluiten. Ook is het zinvol de inbreng van regionale patiëntenorganisaties te organiseren of mee te nemen. Verzekeraars kunnen helpen bij zaken, zoals beschikbaar maken van data in de regio of aansluiting zoeken bij ziekenhuizen of andere organisaties.”

Het is een continu proces

“Zorgverzekeraars maken per 1 april hun inkoopbeleid bekend voor het volgende contractjaar, en dan volgen de onderhandelingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Maar beïnvloeding van dit traject begint eerder. Tijdens het overleg over het inkoopbeleid, dat meestal aan het begin van het jaar wordt gevoerd, kun je als regio vaak onderwerpen inbrengen. Je kunt ook reageren op het inkoopbeleid. Of je nodigt de zorgverzekeraar uit voor een werkbezoek. In juli vindt dan het gesprek plaats over het contract. Elk gesprek gedurende het jaar is eigenlijk onderdeel van het onderhandelingstraject. Vanuit die gedachte is het raadzaam om bijvoorbeeld bijeenkomsten van regionale verzekeraars te bezoeken. Laat van je horen en reageer als je het ergens niet mee eens bent.”

Auteur: Corina de Feijter

Download hier het hele artikel