Community Abonneren
×

De huisartsenzorg in een plattelandsgemeente in 2049

Gemeenten en huisartsen gaan zich ontwikkelen tot natuurlijke samenwerkingspartners. In landelijke gebieden bijvoorbeeld zal gemeentelijke financiering het zorgaanbod in huisartsenpraktijken versterken en zo voorzieningen in de buurt houden. Dat verwacht Cees van den Bos, wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij schreef er een column over voor De Eerstelijns. Schouwen-Duiveland over dertig jaar? Huisartsen, ziekenhuis en […]

Gemeenten en huisartsen gaan zich ontwikkelen tot natuurlijke samenwerkingspartners. In landelijke gebieden bijvoorbeeld zal gemeentelijke financiering het zorgaanbod in huisartsenpraktijken versterken en zo voorzieningen in de buurt houden. Dat verwacht Cees van den Bos, wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij schreef er een column over voor De Eerstelijns.

Schouwen-Duiveland over dertig jaar? Huisartsen, ziekenhuis en gemeente werken dan nauw samen. Dit is te danken aan de regisserende functie van de gemeente, althans zo voorzie ik het.

Gemeenten hebben tegen die tijd nieuwe taken op hun bordje hebben gekregen. Ook taken die een meer medisch karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan verpleging en verzorging, maar mogelijk ook aan de ggz. Mede om die reden zien gemeenten en huisartsen elkaar straks echt als samenwerkingspartners. Men kent elkaar door en door. Ook persoonlijk. Men weet precies wie wat te bieden heeft. Gemeenten trekken financiële middelen uit om het zorgaanbod in huisartsenpraktijken te versterken en zo voorzieningen in de buurt te houden.

Meer taken POH’s

Een niet onbelangrijk deel van de vragen die in 2019 nog bij de huisarts komen, wordt na het eerste consult direct doorgeleid naar POH’s. Zij worden gefinancierd door zorgverzekeraar/zorgkantoor en gemeente, waar niet-medische, meer sociale hulpvragen worden afgehandeld. Op het gebied van ggz, waar gemeenten straks ook meer taken hebben gekregen, is er een soortgelijke samenwerking. De ziekenhuiszorg haakt aan bij deze samenwerking. De ziekenhuiszorg haakt aan bij deze samenwerking. In Schouwen- Duiveland bijvoorbeeld is er over dertig jaar nog steeds een polikliniek, maar die werkt nauwer samen met de huisartsen dan nu. Moeilijke casussen worden in een veel eerder stadium besproken. Na een aantal pilots te hebben gedraaid, handelen huisartsen zelf meer complexere zorgvragen af. Doordat de huisartsen qua huisvesting meer gecentraliseerd zijn en de ‘sociale vragen’ meer worden afgevangen, is er ook meer specialisatie mogelijk.

Download hier de column van de wethouder.