Congres Abonneren
×

Gevolgen Woudschoten Conferentie voor brede samenwerking eerste lijn

De kernwaarden en -taken van de huisarts zijn kritisch tegen het licht gehouden tijdens de Woudschoten Conferentie op 21 januari. Twee kernwaarden vallen op: ‘medisch-generalistisch’ en ‘gezamenlijk’.

InEen-voorzitter Martin Bontje en -vicevoorzitter Jan Frans Mutsaerts vertellen welke betekenis de uitkomsten hebben voor de brede, multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn.

Het woord ‘medisch’ is toegevoegd aan de bestaande kernwaarde ‘generalistisch’. Met goede reden, stelt Bontje: “Het is ingegeven door de gedachte dat de neiging bestaat de huisarts als oplossing voor alles te zien. Hij moet zich kunnen blijven onderscheiden als medisch professional.”

Mutsaerts: “Huisartsen hebben de laatste paar jaar het gevoel dat ze steeds meer op hun bordje krijgen. Ze willen wel degelijk voor heel veel patiëntvragen het eerste aanspreekpunt zijn, maar ze willen de patiënt ook kunnen verwijzen. Vandaar dat de behoefte om aan ‘generalistisch’ een woord toe te voegen dat een afbakening markeert.”

Hij vervolgt: “Neem als voorbeeld de gecombineerde leefstijlinterventies die nu in het basispakket zitten. Het is goed dat de huisarts de patiënt daarvoor kan verwijzen naar een leefstijlcoach. Natuurlijk speelt de huisarts een rol bij geïndiceerde preventie, maar hij moet in de uitvoering kunnen verwijzen. En voor de initiële preventie is de GGD de aangewezen partij. Het is niet de taak van de huisarts alle kinderen in de wijk aan het sporten te krijgen.”

Gezamenlijk

Deze uitleg verklaart ook waarom ‘gezamenlijk’ als kernwaarde is toegevoegd. Mutsaerts: “Het maakt duidelijk dat de huisarts het werk niet alleen doet. In alle discussies over de zorg wordt benadrukt dat zorg in samenhang moet worden geleverd. Samenwerken is een musten dat is nu expliciet gemaakt.”

Nachtwerk

Een onderwerp uit de Woudschoten Conferentie dat veel aandacht heeft gekregen, is dat de huisarts de verantwoordelijkheid blijft nemen voor de continuïteit van de huisartsenzorg, 24/7. In de kernwaarden staat dat huisartsenzorg 24 uur per dag beschikbaar is voor gezondheidsklachten die medisch gezien direct of binnen enkele uren beoordeeld moeten worden.

Bontje: “Onder huisartsen bestaat ongenoegen over hoe nu de 24/7-zorg wordt ingevuld. In de conferentie is bevestigd dat de huisartsen zich hiervoor verantwoordelijk voelen, maar er is wel een probleem. Praktijkhouders willen de contractuele verantwoordelijkheid voor de 24/7-zorg dragen, maar ze vinden dat ook andere huisartsen een verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen in de uitvoering.”

Mutsaerts. “Bij InEen hebben we dit onderwerp dan ook hoog op de agenda staan. De ANW-zorg moet op een toekomstbestendige manier kunnen worden ingevuld.”

Download hier het hele artikel