Samen streven naar betere thuiszorg in de regio

Zelf indiceren en zorg toewijzen vraagt om behoorlijk stevige competenties in de thuiszorg. In Gelderland bundelden 120 wijkverpleegkundigen daarom hun krachten in de Vereniging Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek. Ze willen ervaringen uitwisselen, hun kennis vergroten en samen de thuiszorg in de regio verbeteren. Marieke Hakvoort-Reijers (32) heeft tien jaar ervaring als wijkverpleegkundige hbo-v. Verder is ze […]

Zelf indiceren en zorg toewijzen vraagt om behoorlijk stevige competenties in de thuiszorg. In Gelderland bundelden 120 wijkverpleegkundigen daarom hun krachten in de Vereniging Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek. Ze willen ervaringen uitwisselen, hun kennis vergroten en samen de thuiszorg in de regio verbeteren.

Marieke Hakvoort-Reijers (32) heeft tien jaar ervaring als wijkverpleegkundige hbo-v. Verder is ze door beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) opgeleid tot ambassadeur wijkverpleging. Vanuit die laatste rol werd Hakvoort-Reijers ook een belangrijke kartrekker van het in 2015 opgerichte Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek.

Daarbij zijn 120 wijkverpleegkundigen van tien thuiszorgorganisaties aangesloten. Welke? Dat doet er volgens Hakvoort-Reijers  niet toe. “Als samenwerkingsverband werken we organisatie-overstijgend. Het gaat nadrukkelijk níet over een specifieke organisatie of manager die dit of dat vindt, maar enkel over de inhoud van ons vak.”

Zelf indiceren en toewijzen

Directe aanleiding voor de oprichting van het Platform Wijkverpleegkundigen was de verandering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015. Vanaf dat jaar is het niet langer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat thuiszorg indiceert en toewijst, maar de wijkverpleegkundige. Bovendien wordt de druk op thuiszorg steeds groter: er is een personeelstekort, ouderen wonen langer thuis en de wachtlijsten bij zorginstellingen zijn lang.

Hakvoort-Reijers: “Deze tijd vraagt een andere houding en veel verschillende vaardigheden van de wijkverpleegkundigen. Van oudsher zijn wij misschien wel gewend om ons wat dienend en onderdanig op te stellen. Maar die tijd is passé. De wijkverpleegkundige van nu staat voor zijn of haar vak, kan op eigen houtje klinisch redeneren en toont leiderschap.”

Themabijeenkomsten

Het Platform Wijkverpleegkundigen Achterhoek organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst waar vakgenoten elkaar leren kennen en ervaringen delen over vragen en problemen waar ze tegenaan lopen in de wijk. Hakvoort-Reijers: “Vakinhoudelijke onderwerpen zoals klinisch redeneren of leiderschap vormen het uitgangspunt. Voor problemen of issues waar we in de thuiszorg tegenaan lopen, zoeken we samen naar uniforme oplossingen.”

Auteur: Ingrid Beckers

Download hier het hele artikel