Community Abonneren
×

Standpunt InEen nieuwe inkoopbeleid zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 bekendgemaakt. Wat valt op? Komen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg terug in hun beleid? André Louwen, InEen-bestuurslid met de portefeuille bekostiging, belicht een aantal belangrijke kwesties. “We gaan graag met de zorgverzekeraars in gesprek over een gemeenschappelijke stip op de horizon.”  Louwen: “Wie de inkoopdocumenten van de […]

De zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2020 bekendgemaakt. Wat valt op? Komen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg terug in hun beleid? André Louwen, InEen-bestuurslid met de portefeuille bekostiging, belicht een aantal belangrijke kwesties. “We gaan graag met de zorgverzekeraars in gesprek over een gemeenschappelijke stip op de horizon.” 

Louwen: “Wie de inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars bekijkt, ziet dat elke verzekeraar afzonderlijk probeert een invulling te geven aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. De zorgverzekeraars pakken op verschillende punten de handschoen op, of het nu gaat om het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, het door-ontwikkelen van ketenzorg richting persoonsgerichte zorg of om OPEN, het programma waaraan we samen met de LHV en het NHG werken om huisartsen en eerstelijnsorganisaties te ondersteunen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten in de eerste lijn. Dat is positief.”

Hij vervolgt: “Maar wat ik zorgelijk vind, is dat in de inkoopdocumenten veelal de stip op de horizon voor huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, waar naartoe wordt gewerkt, ontbreekt en dat er moeilijk enige mate van congruentie in de verschillende inkoopdocumenten op dit punt valt te destilleren. Dat maakt het lastig om een oordeel te geven over de verschillende accenten die erin staan. Die roepen soms het beeld op van herverdeling, terwijl het om versterking zou moeten gaan.”

Vertrouwen en mandaat

Louwen: “Het perspectief van InEen is dat er in elke regio een aanspreekbare huisartsen- of eerstelijnsorganisatie is die huisartsen en andere professionals in de eerste lijn ondersteunt en faciliteert, die gedragen wordt door deze professionals en die het vertrouwen en het mandaat heeft om regionaal en wijkgericht afspraken te maken met bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten en aanbieders in het sociaal domein. Na het doornemen van de inkoopdocumenten heb ik nog geen scherp beeld voor ogen hoe we daar samen kunnen komen. De huisartsen- en eerstelijnszorg is op dit moment in vergelijking met de tweede lijn, ggz en V&V volledig ‘understaffed’ en heeft een enorme uitdaging op het vlak van ICT-toepassingen. InEen wil graag met zorgverzekeraars hierover in gesprek. Elk initiatief om hier samen over te praten, juichen wij van harte toe.”

Auteur: Corina de Feijter

Download DEL3-2019_Inkoopbeleid standpunt InEen het hele artikel.