Samen werken aan gezondheid in de wijk

Nieuwe NHG-praktijkhandleiding geeft handvatten voor domeinoverstijgend samenwerken aan de gezondheid van bewoners in de wijk

“De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen, ook als de kern van de klacht eigenlijk ligt in sociale of maatschappelijke problemen, zoals schulden of eenzaamheid. Daarnaast heeft de huisarts te maken met hulpvragen van patiënten, waarbij de leefstijl een belangrijke rol speelt. Dan is het goed om gericht te kunnen verwijzen naar het gemeentelijke en welzijnsaanbod. Huisartsen vinden moeiteloos de weg naar de tweede en derde lijn, maar naar de nulde lijn is minder vanzelfsprekend.”

Aan het woord is Karolien van den Brekel. Naast huisarts is ze adviseur Positieve Gezondheid en lid van de projectgroep ‘Preventie in de buurt’. Zij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de NHG-praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk. “Na de transities in de zorg hebben gemeenten een belangrijke rol op het gebied van ouderenzorg, achterstandsproblematiek, jeugdzorg, leefstijl, openbare GGZ en het welzijnsaanbod. Dat maakt dat de huisarts en de gemeente – en daarmee ook GGD en welzijn – in toenemende mate partners zijn ten aanzien van de gezondheid van de bewoners in de wijk.”

Gericht verwijzen

Haar overtuiging: “Als je als huisarts op de hoogte bent van de mogelijkheden in je gemeente en je wijk, kan je dat tijd schelen. Door een breder gezondheidsgericht gesprek, krijgt de patiënt beter inzicht waaruit de klachten kunnen voortkomen. Dit kan ook op het sociaal-maatschappelijke domein, leefstijl of zingeving liggen. Die zorg hoef je als huisarts niet zelf op te lossen. Met een goede verbinding met professionals in de wijk kun je gerichter verwijzen naar de juiste plek.”

Praktijkhandleiding

Met het project Preventie in de Buurt hebben NHG en RIVM twintig samenwerksessies gefaciliteerd in het hele land. “In vier uur werkten we toe van een wijkanalyse naar een gezamenlijk doel en een concreet plan van aanpak. De problematiek is veelal gelijk: veel eilandjes en niet weten wat de ander doet. De verschillende disciplines in de eerste lijn zoeken elkaar wel op, maar er is nog niet altijd verbinding met professionals in de nulde lijn. Een integrale aanpak ontbreekt vaak. Dat kan anders.”

In september is de NHG-praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk gepubliceerd, een product van het programma Preventie in de Buurt. In de praktijkhandleiding zijn beproefde methodes bijeengebracht. Het biedt praktische handvatten om samen te werken met professionals in het publieke en sociale domein.

Voor de praktijkhandleiding hebben het NHG en RIVM samengewerkt met LHV, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Nijmegen, Trimbos-Instituut, V&VN, Pharos, JOGG, GGD GHOR Nederland, InEen en UMCU Public Health.

Auteur: Gerda van Beek

Download het volledige artikel hier: