Het belang van het zorginkoopbeleid 2020

Zorgverzekeraars zijn verplicht op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komend jaar te publiceren. Dat is altijd zo, maar waarom was het ditmaal extra belangrijk? Jan Erik de Wildt, trendwatcher eerstelijnszorg, maakt een analyse voor De Eerstelijns. Zijn artikel bevat zes thema’s. Hieronder wordt er een belicht: ‘De juiste zorg op de juiste plek: vaak […]

Zorgverzekeraars zijn verplicht op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komend jaar te publiceren. Dat is altijd zo, maar waarom was het ditmaal extra belangrijk? Jan Erik de Wildt, trendwatcher eerstelijnszorg, maakt een analyse voor De Eerstelijns. Zijn artikel bevat zes thema’s. Hieronder wordt er een belicht: ‘De juiste zorg op de juiste plek: vaak algemene formuleringen’.

In het regeerakkoord van 2017 stond eigenlijk nauwelijks iets nieuws over de gezondheidszorg. Met het rapport JZOJP van april 2018 werd die lacune weggenomen. Dat is merkbaar in het eerstelijns-zorginkoopbeleid voor 2020.

In vrijwel al het beleid komt ‘JZOJP’ (de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’) terug. Daarnaast staan er per zorgverzekeraar vergelijkbare termen over de eerstelijnszorg, zoals ‘waarde-gedreven zorg, zinnige en zuinige zorg, verantwoord en dichtbij en goede zorg dichtbij’. Deze algemene formuleringen komen als rode draad terug in het verschillend beleid per discipline. Zorginkoop, budgetten en beleid worden voornamelijk monodisciplinair georganiseerd. Regioteams en (integrale) inkoopteams trachten samenhang te bereiken, maar de regionalisering staat nog in de kinderschoenen, terwijl de samenhangende regionale benadering het meest perspectief geeft om de toenemende grootste problemen – kwetsbare ouderen, ggz en spoedzorg – aan te pakken.

Module Organisatie & Infrastructuur

Daarnaast is de indeling van de regio even diffuus als de organisatie van de eerstelijnszorg. Dat helpt ook niet mee om tot actie te komen. De trage overstap naar een regionale benadering komt tot uiting in de uitvoering van de module Organisatie & Infrastructuur (O&I), die sinds 2018 beschikbaar is. Tot nu toe had alleen Zilveren Kruis een inkoopbeleid voor O&I, maar nu heeft ook de tweede grootste zorgverzekeraar – VGZ – haar beleid hieromtrent bekendgemaakt.

OPEN

Het lijkt er nu dus echt van te komen, maar het ontbreken van een regionale benadering bij ICT-infrastructuur door de zorgorganisaties baart nog wel zorgen. Daar zal wellicht OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) de sturende factor in worden.

Auteur: Jan Erik de Wildt

Lees hier het hele artikel.