Huisartsen Deventer en omstreken krijgen meer tijd voor de patiënt

De huisartsen van Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) krijgen meer tijd voor de patiëntenzorg. Het doel is zo de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen in de omgeving van de patiënt. Om dit mogelijk te maken heeft HCDO driejarige contractafspraken gemaakt met zorgverzekeraar Eno. Gedurende de looptijd wordt gekeken of door deze kwaliteitsimpuls verwijzingen naar […]

Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

De huisartsen van Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) krijgen meer tijd voor de patiëntenzorg. Het doel is zo de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen in de omgeving van de patiënt. Om dit mogelijk te maken heeft HCDO driejarige contractafspraken gemaakt met zorgverzekeraar Eno. Gedurende de looptijd wordt gekeken of door deze kwaliteitsimpuls verwijzingen naar de tweede lijn afnemen, en patiënten zich ondersteund voelen om gezondheidsvragen en -zorgen met meer zelfstandigheid te kunnen beantwoorden. De besparingen die dit project oplevert zal bepalend zijn of de module over 2,5 jaar gecontinueerd kan worden.

De module Meer tijd voor de patiënt houdt in dat de praktijk een vergoeding ontvangt voor de inzet van een extra waarnemer of physician assistent. Het aantal uren dat de waarnemer extra kan worden ingezet, komt voor een normpraktijk ongeveer neer op een dag per week. Dit geeft de praktijkhouder de mogelijkheid om een deel van de tijd anders te besteden. Praktijken die meedoen aan de module kunnen zelf aandragen waar ze deze extra tijd aan gaan besteden of maken gebruik van een keuzemenu samengesteld door de HCDO. Op deze manier kiest de praktijk wat passend is in de eigen werkwijze en context.

Praktijken kunnen aan diverse projecten deelnemen. De ene praktijk zal bijvoorbeeld langere consulten inrichten in combinatie met een andere manier van gespreksvoering. Een tweede zal investeren in samenwerking met het sociaal domein. Veel praktijken zoeken samenwerking met de verpleegkundig specialist cardiologie uit het Deventer Ziekenhuis om verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen. Ook wordt onderzocht waarom bepaalde patiënten meer dan nodig bij de huisarts komen.