Urk blijft streven naar zorg dicht bij de patiënt

Urk heeft een uitdaging: de kwaliteit van gezondheidszorg blijven garanderen sinds de sluiting van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De tweedelijnspoli’s zijn bijvoorbeeld verdwenen uit de gemeente. Oplossingsrichtingen? Taakverschuivingen en verbreding van het aantal zorgdisciplines in de huisartsenpraktijken. Betere samenwerking tussen zorg en sociaal domein draagt ook bij aan meer toekomstbestendige zorg.

Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

Een toename van de zorgvraag, een tekort aan zorgprofessionals en – na sluiting van MC Zuiderzee in Lelystad – lange reistijden naar de ziekenhuizen in de regio. De uitdagingen zijn groot voor de zorgverleners in Urk om de kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen.

Maar ze zitten niet bij de pakken neer. Door buiten de lijntjes te denken, slagen de zorgverleners erin de gezondheidszorg op Urk toekomstbestendig te maken. Een van hen is Antonie van Schothorst, huisarts bij huisartsenpraktijk Het Dok.

Hij zegt: “We zetten in op zorginnovatie, om te voorkomen dat het spaak loopt. We willen een toekomstbestendige gezondheidszorg op Urk. Als huisartsenpraktijk werken we daarom aan een andere praktijkorganisatie, onder andere door taakverschuivingen. We nemen verpleegkundig specialisten aan en leiden mensen intern op, momenteel bijvoorbeeld een physician assistant (PA).”

Verbreding

“Verbreding van het aantal zorgdisciplines past bij kwalitatief goede en toekomstbestendige huisartsenzorg, dicht bij de patiënt”, zegt Sandra Lips, beleidsmedewerker bij Het Dok. “Vroeger had je de dokter en zijn assistent, nu werken we met een POH-ggz volwassenenzorg, een POH-ggz jeugd, een verpleegkundig specialist. Binnenkort starten we met de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Dat is een nieuw zorgprofiel dat landelijk in de kinderschoenen staat, maar waarvoor wij als regionale proeftuin fungeren.”

Praktijkeigenaars en praktijkhouders

Om het voor huisartsen aantrekkelijk te maken op Urk te komen werken, kiezen de huisartsenpraktijken op Urk ook voor een ander organisatiemodel. Lips: “Het traditionele model van huisarts-praktijkeigenaar is voor ons niet haalbaar. Vooral jonge huisartsen ambiëren dat eigenaarschap niet. Ze willen graag huisarts zijn, al dan niet parttime, maar ze willen ontzorgd worden in de praktijkorganisatie. Daarom maken we nu onderscheid tussen praktijkeigenaars en praktijkhouders. Per 1 januari 2020 zijn er in onze praktijk twee praktijkeigenaren die de praktijkorganisatie voor hun rekening nemen. De andere huisartsen kunnen zich volledig richten op de zorg.”

Sociaal domein

Betere samenwerking tussen zorg en sociaal domein op Urk draagt bij aan meer toekomstbestendige zorg. Lips: “Voorheen werkten we op Urk vooral monodisciplinair. De huisarts deed iets, de fysiotherapeut, de welzijnsmedewerkers, maar samenwerking ontbrak. Die is er nu wel, vanuit de netwerkorganisatie Gezond op Urk (die daarbij door ROS-organisatie Proscoop wordt ondersteund en begeleid bij het maken van plannen en het organiseren, red.).”

Auteur: Michel van Dijk