Community Abonneren
×

‘We willen kinderen snel naar de juiste hulp leiden’

Wat is jouw meest urgente agendapunt voor de eerstelijns gezondheidszorg als je na de zomervakantie weer aan het werk gaat, wethouder in Hillegom en coördinerend wethouder jeugdhulp Holland Rijnland Fred van Trigt?

“Direct na de vakantie gaan we in Hillegom aan de slag met een pilot om de POH jeugd in de huisartspraktijk een belangrijke rol te geven in de jeugdhulp. Een pilot die we goed hebben voorbereid en waarvoor we als regio ook vanuit het transformatiefonds van het Rijk financiering hebben gekregen. Hoog tijd dus om de plannen nu zo snel mogelijk in de praktijk te brengen, want we willen waarborgen dat kinderen snel naar de juiste hulp worden geleid als ze die nodig hebben. En elders in het land hebben we al goede voorbeelden gezien die aantonen dat de POH jeugd hiervoor de juiste professional is. Zeker als sprake is van structurele samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de scholen. De huisarts is weliswaar de vertrouwde professional voor gezinnen, maar ervaart problemen om – binnen de beperkte consulttijd en met het grote aantal patiënten dat die ziet – de ggz-problematiek goed te onderkennen. In de gesprekken die wij hadden, gaven de huisartsen dit ook aan.

Onze pilot, die een looptijd van twee jaar heeft, heeft nadrukkelijk de kwaliteit van de jeugdhulp als insteek, maar ik ontken niet dat er ook een financiële component aan zit. Jeugd snel passende hulp bieden betekent dat verwijzing naar zwaardere ggz vaak kan worden voorkomen, wat niet alleen beter is voor het kind en het gezin, maar ook kostenbesparend. We gaan de pilot ieder kwartaal monitoren. En we gaan de betrokkenheid van de scholen verder versterken, om tot een optimale preventieve inzet van de jeugdhulp te komen.”

Fred van Twigt