Event Abonneren
×

Eerste monitor huisartsenzorg NZa uitnodiging discussie én zelfreflectie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen vinden dat de monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg veel vragen oproept. De NZa ziet deze eerste monitor vooral als een nulmeting die helpt volgend jaar in de tweede monitor in kaart te brengen hoe in de contractafspraken invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord.

PREMIUM
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt marktscans en monitors om inzicht te geven in hoe de zorg wordt geleverd en in wat nodig is om die ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit te laten zijn. Dit doel heeft ook de monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Een monitor die rechtstreeks samenhangt met het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 en de contractafspraken in het verlengde daarvan, zegt Wouter Hobbelink, beleidsmedewerker en projectleider monitor bij de NZa.
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.