Zorgverlener ambassadeur thuistechnologie

Hoe krijg je technologie geaccepteerd bij kwetsbare ouderen én hun zorgverleners? Het Tiptop-project in Tilburg wil belemmeringen wegnemen door eerst draagvlak te creëren onder professionals. Zij kunnen vervolgens senioren enthousiasmeren voor technologische producten. Inmiddels hebben zo’n dertig ouderen een product uitgeprobeerd. Belangrijk, want technologie kan een grote rol spelen in sociale interactie, autonomie en zelfredzaamheid.

Technologie kan een belangrijke rol spelen in sociale interactie, autonomie en zelfredzaamheid van ouderen. Toch is er nog veel weerstand. Het Tiptop-project in Tilburg wil belemmeringen wegnemen door eerst draagvlak te creëren bij zorgprofessionals. Zij kunnen vervolgens senioren enthousiasmeren voor technologische producten.

Tiptop staat voor Technologische Innovatieve Producten Toepassen bij Ouderen door Professionals. Dat is een project van Samenwerkingsverband Eerstelijnszorg Reeshof, op wijkniveau door de verschillende organisaties heen. Het doel is belemmeringen voor het gebruik van technologische producten weg te nemen.

“Het gaat er in de kern om dat professionals, ouderen en mantelzorgers samen producten uitproberen”, vertelt projectleider Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige ouderenzorg bij HAP Tuindorp en Gezondheidscentrum Reeshof. De professionals fungeren als ambassadeurs om te enthousiasmeren binnen de wijk en de zorgorganisaties. En dat werkt, zeggen Marloeke van Oirschot, wijkverpleegkundige bij Thebe team Reeshof-Oost, en Mariëlle Kanters, ergotherapeut bij Ergotherapie Tilburg-Waalwijk e.o.

Behoudend

“Zorgverleners zijn vaak nog erg behoudend”, zegt Dooremalen. “Wij denken nog niet erg in technologische oplossingen. Met als gevolg dat als iemand bijvoorbeeld zijn of haar medicijnen vergeet in te nemen, er dan vier keer per dag iemand langsgaat. Dat kan ook met een medicijndispenser worden opgelost.”

Het gaat niet om zoveel mogelijk producten weg te zetten, maar zoveel mogelijk oplossingen op maat, legt Kanters uit. “We denken vanuit de cliënt. We kijken eerst naar het niveau van functioneren en dan welke technologie daar bij kan matchen. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners de producten ook zelf heel goed leren kennen.” Ze worden twee maanden uitgeprobeerd met de cliënt en zijn of haar mantelzorgers.

Kalenderklok

Tiptop loopt sinds oktober. Zo’n dertig ouderen hebben nu een product uitgeprobeerd. Soms moet je even doorzetten, zegt Dooremalen, ook wanneer een cliënt geen meerwaarde verwacht. “Een vrouw zei dat ze geen kalenderklok nodig had, omdat ze wel op de krant kon zien welke dag het was. Ik liet hem toch achter. Later bleek zij daar veel houvast aan te hebben.”

Ook blijkt wel dat de ‘implementatie’ bij een cliënt en zijn of haar netwerk een zaak van lange adem is. Inslijpen en oefenen zijn de kernwoorden.

Auteur: Leendert Douma