Aantrekkelijke elementen huisartsenvak

Wat maakt het beroep van huisarts aantrekkelijk? Onderzoeker Bernhard Lefloch (Universiteit Antwerpen) en collega’s uit andere landen interviewden 163 huisartsen in België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Israël, Polen en Slovenië.

De ondervraagde dokters meldden onder meer dat ze energie halen uit de gevarieerde situaties die ze meemaken en uit de contacten met een brede waaier aan patiënten. De vrijheid om hun werkomgeving en de manier waarop ze hun praktijk organiseren zelf te kunnen kiezen, is een ander belangrijk pluspunt.

De woonomgeving moet voldoende faciliteiten bieden voor de familie. Verder draagt de relatie tussen patiënt en dokter bij aan meer zelfvertrouwen bij de dokter als de relatie gestoeld is op wederzijds vertrouwen en respect.

Een huisarts moet kunnen samenwerken met andere zorgprofessionals en heeft behoefte aan het perspectief van collega’s. Gezien de complexiteit van chronische zorg en de diversiteit in pathologie waarmee huisartsen worden geconfronteerd, willen zij dan ook in een groep werken, zo bleek uit het onderzoek. Ook kwam naar voren dat geld niet het belangrijkst is.