Community Abonneren
×

Vergelijken, leren en verbeteren met Benchmark Huisartsenposten

InEen publiceerde in september de jaarlijkse Benchmark Huisartsenposten. De gegevens over 2018 zijn verwerkt in interactieve infographics, beschikbaar via ineen.nl. Ze geven inzicht in landelijke trends en bieden een basis voor beleid. Voor huisartsenposten is de benchmark een instrument om in gesprek te gaan en de kwaliteit te vergroten.

benchmark huisartsenposten 2018

Jaarlijks haalt InEen de kerncijfers op bij de 52 aangesloten Huisartsen Diensten Structuren (HDS’en). Net als de vorige keren had de enquête over 2018 honderd procent respons. De enorme animo is te verklaren vanuit de meerwaarde die de benchmark voor de huisartsenposten heeft.

Elke huisartsenpost heeft een unieke inlog voor de benchmark. Deze geeft toegang tot de eigen cijfers en de mogelijkheid deze te vergelijken met de cijfers van vergelijkbare huisartsenposten en landelijke data. Dat levert interessante informatie op, vertelt Anja Meekes. Zij is huisarts, voorzitter van het bestuur van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) en voorzitter van de beleidscommissie acute zorg van InEen.

Voordeel benchmark huisartsenpost

“Zie je bijvoorbeeld dat bij een vergelijkbare post de contactfrequentie van zelfverwijzers daalt, dan is dat aanleiding om contact op te nemen met die post en te vragen wat de oorzaak is. Mogelijk kun je daarvan leren en er je voordeel mee doen bij je eigen post. De benchmark biedt dus een handvat om het gesprek aan te gaan met collega’s van andere huisartsenposten.”

Werkdruk huisartsenposten verminderen

Meekes noemt een ander voorbeeld: “Data over factoren die van invloed zijn op de werkdruk bij de posten. Als we de ontwikkeling van deze factoren in beeld hebben, kunnen we er ook op sturen en maatregelen nemen om de werkdruk te verminderen. Daarmee kun je binnen je eigen organisatie aan de slag gaan. Zo geeft de benchmark inzicht in allerlei zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de huisartsenpost.”

Landelijke kengetallen

Behalve de online rapportages en vergelijkingen voor de huisartsenposten zelf, genereert InEen jaarlijks landelijke kengetallen uit de Benchmark Huisartsenposten. Die landelijke cijfers gebruikt InEen als basis voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. Verder geven ze overheden, patiëntenorganisaties en andere geïnteresseerden goed inzicht in de acute huisartsenzorg. Op basis van de cijfers uit de benchmark kunnen landelijke discussies over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van huisartsenspoedzorg, werkdruk of personeelstekorten op de post gefundeerder worden gevoerd.

Auteur: Corina de Feijter