Event Abonneren
×

Financiering verpleegkundig specialist en physician assistant

Huisartspraktijken die kiezen voor een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA), staan voor een lastige puzzel. Er bestaat immers geen apart tarief of financiële regeling om de inzet van deze gewaardeerde professionals te financieren. Huisartsen Remco Kastelijns en Richard Linders delen graag hoe zij hiermee omgaan.

verpleegkundig specialist opleiding

Huisarts Remco Kastelijns maakt een optelsom voor een VS in opleiding. Aan de kostenkant rekent hij allereerst de loonkosten, inclusief werkgeverslasten. Vervolgens zijn er de kosten voor het woon/werkverkeer, de werkruimte en de salaris- en personeelsadministratie. Ten slotte zijn er de opleidingskosten, die bestaan uit zijn uren als opleider, de reiskosten naar het opleidingsinstituut, collegegeld, het studiemateriaal en het inschrijven van de praktijk als opleidingsplaats. “Bij elkaar zit ik dan op ruwweg 50.000 euro”, stelt hij vast.

Aan de batenkant staan tijdens de opleiding twee subsidies, waaronder een substantiële bijdrage van VWS van 22.500 euro per jaar. Verder genereert de VS zelf ook inkomsten, met eigen consulten (S1) en ketenzorg (S2). Kastelijns: “De inkomsten uit S1 nemen toe naarmate de VS meer ervaring krijgt, en de zorgverzekeraar hanteert een goede lumpsum (S2) voor de complexe zorg aan de 112 kwetsbare ouderen die onze praktijk telt. De VS is met haar verpleegkundig-medische bril de spil van de ouderenzorg.”

‘Ruimte voor andere dingen’

Kastelijns vervolgt: “We maken geen dikke winst , maar we krijgen ruimte voor andere dingen.” Ruimte die Kastelijns benut met een specialisatie in oogheelkundig onderzoek en zijn collega-huisarts met het doen van echo’s en vasectomie. Dat maakt het vak van huisarts afwisselend en voor de Modernisering & Innovatie (M&I)-verrichtingen in S1 kunnen ze een ander tarief declareren.

Winst

Huisarts Richard Linders werkt in zijn solo-praktijk drie dagen per week samen met een PA. Voor de financiering kijkt hij niet zozeer naar de specifieke kosten van de PA-functie, maar verrekent hij deze in de totale praktijkkosten en inkomsten. “Laat ik het zo zeggen: ik lever onder de streep niks in en ervaar op andere manieren veel winst”, zegt hij.

Met nadruk: “Als je alleen maar een PA toevoegt aan je praktijk en verder niks verandert, schiet het niet op. Dan koop je gewoon tijd. Maar wanneer je het werk ook anders gaat organiseren, krijg je winst, namelijk minder werkdruk en meer werkplezier.”

Auteur: Karen Voors