Meer ambulances nodig?

Meer ambulances nodig of meer huisartsen?

Zegt u het maar: moeten er meer ambulances komen, of hebben we overdag meer huisartsen nodig?

Meer ambulances nodig, stelde het RIVM in een nieuwsbericht dat het op LinkedIn plaatste. Het zette interim bestuurder Gerben Welling aan tot omdenken: In de tekst van het RIVM staat ook een subtiele opmerkingen over de toename van verwijzing door de huisarts. Zou meer samenwerking op het niveau van de intake niet kunnen leiden tot meer zorg op de juiste plaats? We moeten niet uitsluiten dat een deel van de groei veroorzaakt wordt door een keuze bij de intake. Paul Giesen heeft al eens onderzocht dat een substantieel deel waarschijnlijk gewoon huisartsenzorg is. Als je dat doorvertaalt dan zou de kop ook kunnen zijn “Overdag meer huisartsen nodig”.

Lees hier het artikel.

  1. Het gaat om anders omgaan met onmacht bij “ervaren urgentie” in de triage. Dat kan en moet anders. Laten we daar eerst naar kijken voor we “meer” inzetten

Comments are closed.