OPEN Rijnmond op stoom

Zorgverleners zijn vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens. Regionale coalities van huisartsenorganisaties werken binnen het programma OPEN samen om online inzage mogelijk te maken. In Rotterdam-Rijnmond verloopt dat goed.

OPEN Rijnmond op stoom

OPEN Rijnmond is een gezamenlijk initiatief van LHV Huisartsenkring Rotterdam, zorggroep IZER en Het Netwerk (zelfstandige GEZ-gezondheidscentra en kleinere zorggroepen). Het samenwerkingsverband kent een vliegende start.

“We hebben in oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij VWS namens meer dan 160 huisartsenpraktijken, met samen ruim een half miljoen patiënten”, vertelt Tanja Swinkels, met Wanda Krouwel projectleider van OPEN Rijnmond. “Daarnaast hebben we een raamovereenkomst gesloten met twee leveranciers van patiëntenportalen. We hebben er als regio voor gekozen online inzage mogelijk te maken via zo’n portaal. Een kwart van de aangesloten praktijken heeft nu al een patiëntenportaal.”

Verder lezen? Hier kunt u inloggen.