OPEN Rijnmond op stoom

Zorgverleners zijn vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens. Regionale coalities van huisartsenorganisaties werken binnen het programma OPEN samen om online inzage mogelijk te maken. In Rotterdam-Rijnmond verloopt dat goed.

OPEN Rijnmond op stoom

OPEN Rijnmond is een gezamenlijk initiatief van LHV Huisartsenkring Rotterdam, zorggroep IZER en Het Netwerk (zelfstandige GEZ-gezondheidscentra en kleinere zorggroepen). Het samenwerkingsverband kent een vliegende start.

“We hebben in oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij VWS namens meer dan 160 huisartsenpraktijken, met samen ruim een half miljoen patiënten”, vertelt Tanja Swinkels, met Wanda Krouwel projectleider van OPEN Rijnmond. “Daarnaast hebben we een raamovereenkomst gesloten met twee leveranciers van patiëntenportalen. We hebben er als regio voor gekozen online inzage mogelijk te maken via zo’n portaal. Een kwart van de aangesloten praktijken heeft nu al een patiëntenportaal.”

Scholing en promotie

Ze vervolgt: “We zijn verder bezig met de ontwikkeling van communicatie- en promotiemateriaal en het voorbereiden van scholingen voor huisartsen en praktijkassistenten. Daarbij maken we gebruik van voorlichtingsmaterialen en scholingsmodules van het landelijke programma OPEN. In de scholing komen de techniek en het werken met het patiëntenportaal aan de orde, maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat het daadwerkelijk wordt gebruikt. Een flyer in de wachtkamer is onvoldoende. Je moet de mogelijkheden actief met patiënten bespreken en zorgen dat ze ook echt voordeel hebben van het portaal. Als bijvoorbeeld het online plannen van een consult te lang duurt, blijven patiënten bellen. We gaan huisartsen ook scholen in het duidelijk en toegankelijk opschrijven van informatie in het dossier, zodat patiënten het begrijpen.”

Deadline halen

Naar verwachting haalt het merendeel van de bij OPEN Rijnmond aangemelde praktijken de deadline 1 juli 2020. IZER-directeur Stijn Strous, lid van de stuurgroep van OPEN Rijnmond: “Het is technisch mogelijk en er wordt hard gewerkt door alle betrokkenen. De ambities van huisartsen op digitaal gebied zijn tegelijkertijd verschillend. Niet iedereen zal naast online inzage meteen oplossingen als e-consulten actief gaan promoten. Ook vereist een wijk met veel hoger-opgeleiden een andere aanpak dan een achterstandswijk. Door maatwerk te leveren wil OPEN Rijnmond iedereen zo goed mogelijk ondersteunen.”

Voor video’s en meer informatie kunt u kijken op onderstaande websites:

De infographic download u hier:

Hier download u de informatiebrief:

Lees hier verder.

Auteur: Noël Houben