Spoedzorg Helmond-De Peel: stoppen met silo-denken

Overal in Nederland stijgt de belasting van de spoedzorg. Patiënten moeten urenlang wachten en huisartsen, HAP en SEH kampen met enorme werkdruk. Regionale samenwerking kan een antwoord bieden, maar komt vaak niet van de grond. In Oost-Brabant lukt het wel, zo blijkt uit Naar een toekomstbestendig spoedzorgnetwerk Helmond-De Peel.

Overal in Nederland stijgt de belasting van de spoedzorg. Patiënten moeten urenlang wachten en huisartsen, HAP en SEH kampen met enorme werkdruk. Regionale samenwerking kan een antwoord bieden, maar komt vaak niet van de grond. In Oost-Brabant lukt het wel, zo blijkt uit Naar een toekomstbestendig spoedzorgnetwerk Helmond-De Peel.

Waarom krijgt Helmond-De Peel het wél voor elkaar de spoedzorg goed te regelen? Dat heeft er deels mee te maken dat zorginstellingen in de regio elkaar al decennialang weten te vinden. “Oost-Brabant heeft een samenwerkingscultuur, dit is een unieke regio”, zegt Eveline de Bont, bestuursvoorzitter van het Elkerliek Ziekenhuis. Dus toen knelpunten in de acute zorg werden geconstateerd, zaten zeven zorginstellingen al snel met elkaar om tafel in de zomer van 2017.

Kwetsbare ouderen

Dat de sleutel voor de spoedzorg niet alleen bij de HAP en de SEH ligt, bleek uit een langer lopend regionaal project rondom kwetsbare ouderen, vertelt huisarts Ivo Bierens, medisch directeur van Zorggroep Elan en bestuurssecretaris van de regionale huisartsenvereniging.

“Daarin werken we succesvol samen met thuiszorgorganisaties en wijkverpleging. Die aanpak wilden we breder maken dan alleen voor kwetsbare ouderen.” Veel projecten grijpen ook in elkaar, laat De Bont zien. “Onderdeel van dit spoedzorgproject is het voorkomen dat acute zorg nodig is, om zo de druk te verlagen. Op het gebied van preventie werken we samen met gemeentes en het sociale domein, bijvoorbeeld in het project Peel duurzaam gezond.”

Waaier aan experimenten

Onder leiding van programmaleider Joost Koemans is een scrumteam geformeerd van zeven tot vijftien professionals van alle betrokken partijen. Die formuleerden drie principes en drie bouwstenen die nu de rode draad vormen in een waaier aan experimenten om de spoedzorg te verbeteren.

Koemans: “We willen zoveel mogelijk oplossingen in de praktijk uitproberen om te kijken waar je tegenaan loopt. Bij de meeste experimenten blijkt dat de zorgverleners nog te veel vastzitten in silo-denken. En praktisch gezien moet nog veel geregeld worden op technisch en ict-gebied.”

Auteur: Leendert Douma