Uitdagingen met juiste zorg op de juiste plek

De InEen Tweedaagse op 25 en 26 september stond in het teken van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Bart Smit, programmamanager Gedeelde Zorg Midden-Holland, stelt in een terugblik vast dat in het oude paradigma het ziekenhuis leidend was in de organisatie van de zorg. “Nu, met het gedachtegoed van JZOJP, is dat veel meer de eerste lijn”, vult hij aan in zijn reactie op de InEen Tweedaagse.

Wat ervoor nodig is om die rol te pakken, is volgens hem leiderschap, organisatie en cultuurverandering. “Als we ons als eerstelijnszorgaanbieders meer gaan committeren aan het sociaal domein, ontstaat een veel krachtiger speelveld en denk ik dat er minder gemedicaliseerd wordt dan in de oude structuur, waarin we veel meer gekoppeld waren aan de tweede lijn.”

Lokale netwerken

Wat betekent de beweging van JZOJP voor de partners in het sociaal domein? Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa: “Het vraagt om de vorming van lokale netwerken. Wat we op dit moment nog zien, is dat de meeste partijen scherp naar hun eigen werkveld kijken, maar niet naar de aanpalende partijen. Ze moeten hun blik verruimen: kijken naar wat de buren aan het doen zijn en hoe ze daarop kunnen aansluiten. We hebben immers bij JZOJP te maken met overstijgende maatschappelijke issues die partijen niet alleen, maar slechts in samenwerking kunnen oplossen.”

Kleine schaal

Arno Timmermans, bestuurder Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met ‘JZOJP’ in zijn portefeuille. Hij zegt: “Een probleem voor veel ziekenhuizen bij regionale afstemming over juiste zorg op de juiste plek is de schaal. Met vvt-instellingen lukt dit veel beter dan met eerstelijnszorgaanbieders, vanwege de beperkte organisatiegraad van de eerste lijn.”

Hij vervolgt: “Er zit heel veel efficiency en professionaliteit in relatief kleine huisartsenpraktijken, maar voor het gericht aanpakken van zorg in de regio is die kleinschaligheid lastig. En de huisarts is een belangrijke factor om succes te boeken met de doelstellingen van JZOJP.”

U kunt hier de factsheet downloaden:

Lees hier meer over dit onderwerp.