Community Abonneren
×

Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Anoeska Mosterdijk

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Anoeska Mosterdijk, directeur InEen, blikt vooruit.

Eerstelijnszorg in 2020

“Ik zie twee belangrijke ontwikkelingen die hun verdere beslag zullen krijgen in 2020. De eerste is de zoektocht naar een duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk. De acute zorg loopt tegen haar grenzen aan. In de eerste lijn, maar ook in de ziekenhuizen en de ggz. Voor de huisartsenpost focussen we nu samen met de LHV en de VPH op het verlagen van de werkdruk in de nacht door dan alleen échte spoed te zien. Verschillende pilots laten al goede resultaten zien.

Ook zorgcoördinatie is een thema: de centrale triage voor SEH, huisartsenpost, ambulance, thuiszorg en ggz. De minister werkt momenteel aan een houtskoolschets voor de acute zorg, met als centrale vraag hoe we kunnen komen tot een ‘duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk’. Centrale triage kom vast terug in de houtskoolschets, naast zaken als de financiering van de acute zorg, concentratie van zorg en mogelijk nieuwe organisatievormen zoals de spoedeisende medische dienst.

Eerstelijnszorg

De tweede belangrijke ontwikkeling is de regionalisering. Eind november hebben InEen, LHV en NHG een gezamenlijke visie op regionalisering gepresenteerd. Huisartsen en huisartsen- en eerstelijnsorganisaties zoeken naar vormen om zich als regio te organiseren. In onze visie beschrijven we de bouwstenen van een regionale organisatie en daarmee geven we richting aan wat van zo’n organisatie verwacht mag worden. Juiste Zorg op de Juiste Plek is de bredere schil om de regionalisering heen. Ik heb het dan over de beweging van het ziekenhuis naar de eerste lijn en de beweging naar het sociaal domein. Het opstellen van regiobeelden en regioplannen en samenwerken in regio-organisaties zullen terugkerende thema’s zijn in 2020. De leden van InEen hebben daar een belangrijke rol in en vanuit het landelijke bureau zullen wij hen daarbij op alle mogelijke manieren ondersteunen.”