Community Abonneren
×

Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Bernard Mulder

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Bernard Mulder, Medical Affairs Lead Boehringer Ingelheim, blikt vooruit.

Eerstelijnszorg in 2020

“Ik hoop dat de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg voortzet. Sterker, ik hoop dat anderhalvelijnszorg op den duur regel wordt in plaats van uitzondering. Waarom? De eerste lijn gaat er nog veel meer taken bij krijgen, onder meer vanwege verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn. De eerste lijn kan hieraan alleen invulling geven en verhoging van de werkdruk opvangen als financiële middelen, kennis en kunde beschikbaar komen.

eerstelijnszorg-in-2020-vooruitblik-bernard-mulder
Bernard Mulder

Daarmee doel ik onder meer op de inzet van medisch specialisten in de eerste lijn. Er zijn al heel wat goede voorbeelden. Denk onder meer aan initiatieven binnen de diabeteszorg waarbij onder meer huisartsen en internisten zich om de patiënt groeperen. Sommige zorggroepen en regio’s weten dit proces steeds meer en steeds beter te stroomlijnen.

Kennis huisartsen

Het doel is dat zowel de patiënt als de zorgketen hier wel bij vaart. Veel patiënten kunnen bij de huisarts blijven. Huisartsen op hun beurt doen kennis op in hun contact met de medisch specialist. En de medisch specialist ziet uiteindelijk in het ziekenhuis veel meer de patiënten die werkelijk ziekenhuiszorg nodig hebben.

Willen we meer van dit soort initiatieven realiseren in Nederland, dan zal moeten worden nagedacht over aanpassingen in de financiering van de gezondheidszorg. Nu is de financiering vooral georganiseerd in zuilen, maar verzuiling van geldstromen belemmert vaak innovatie.

Eerstelijnszorg

Ik hoop verder dat zorgprofessionals, ook in de eerstelijnszorg, de kosten van medicijnen meer gaan afwegen tegen de opbrengsten in brede zin. Ik nodig iedereen uit breed te gaan kijken: naar de verbetering en kostenreductie van de gezondheidzorg die we bereiken dankzij nieuwe geneesmiddelen.”